crocodile 2434838 1920 - Bipolární ideologie

Bipolární ideologie

Metoda vytvoření nesvrhnutelné totality – obrácení sil obyvatelstva proti sobě

Aneb mysli si A či B, ale budeš dělat A, protože tvůj názor nikoho nezajímá. Pro A-B Ideologii jsou stejně důležití podporovatelé obou myšlenek A i B.

Bipolární ideologie totalitního režimu nelidského typu vnucuje pomocí dvojité propagandy veřejnosti protichůdné názory na řešení boje s ideologickým nepřítelem. Někdy se nazývají též “teze a antiteze”. Tím si bipolární totalita zajišťuje nesvrhnutelnost lidmi – jedná se o totalitu nevytvářenou člověkem, nýbrž Mluvícím Obrazem Šelmy. Veřejnost se totiž nemůže sjednotit za opačným názorovým směrem, nemůže vytvořit protipól vládnoucí straně, neboť oba protipóly má neustále nabízeny a řízeny propagandou. A to vše díky tomu, že lidé neznají význam slova Ideologie a nedokážou jí rozeznat.

Staré totality byly konstruovány chybně, byly totiž svrhnutelné

Politika “jediné pravdy” starých totalit pomáhala odpůrcům totality určit, kdo k totalitnímu režimu patří a kdo s ním spolupracuje. Odpůrci totality starého typu NEMUSELI vyvíjet žádnou aktivitu, jak rozpoznat příslušníky totalitní moci a její odpůrci. Rozlišení příslušnosti organizovala a financovala sama totalita. Tím totalita starého typu systematicky připravovala své svržení.

Staré totality byly svrženy po dosažení bodu, kdy většinová společnost přestala věřit ideologii propagované propagandou a rozhodla se pro opačný názorový směr. Toho často dokázala využít další politická moc a nastolit totalitu s protichůdnou myšlenkou.

Princip teze a antiteze – bipolarita

Moderní totalita používá daleko efektivnější způsob. Díky bezprecedentně dokonalé kontrole informací díky indexování veškeré lidské aktivity pomocí internetu si dnešní totalitní režim může dovolit nový typ ideologie, bipolární ideologii.

Ke stávajícímu konceptu Ideologického nepřítele propaguje propaganda názor A, tedy že je boj nutný, a také názor B, že boj je marný*. Tím je mnohem dokonaleji propagován základní mechanizmus ideologie, a tedy, že vina za nesplnění ideologií vytyčených cílů je VŽDY na obyvatelstvu a NIKDY na vládnoucí straně. Vládnoucí strana je v bipolární ideo VŽDY správně, a tudíž není v myslích lidí důvod, proč jí svrhnout.


  • příklad
    Pro ideologii boje s počasím jsou stejně důležití A – příznivci elektromobility jako B – vysvětlovači, proč to nejde realizovat.

Bipolární ideologie není lidský konstrukt – slouží k převzetí moci netělesnou entitou

Bipolární ideologie není možná v lidském světě totalit. Tuto ideologii by účinně anulovalo vzájemné káznění národů. Bipolární Ideologii může propagovat nelidská, netělesná entita – tedy Mluvící Obraz Šelmy. Bipolární Ideologii nemohou lidé skutečne svrhnout. Je ale možné zinscenovat její poražení tím, že jí její zakladatel sám ukončí a přesvědčí obyvatele Země, že všechny zachránil před tímto zlem. Toto je mechanizmus “svobodného” předání moci nad obyvateli Země jedné netělesné entitě.