fantasy 2770493 1920 - Budoucí Věda, Druhá Věda

Budoucí Věda, Druhá Věda

Původní věda měla za cíl vysvětlit všechno „materiálně“, tedy bez použití jakékoliv „nadpřirozené“ síly a bytosti! Tak Věda naservírovala veřejnosti obrovské množství pojmů a přiřadila k nim určité populární vysvětlení. Tím věda posloužila Satanovi a jeho démonům k vytvoření dojmu, že žádné nadpřirozeno (ani on) neexistuje. To bylo pro něj velmi výhodné, neboť mohl dělat spousty věcí, aniž by jej někdo přímo obvinil, poznal, pozoroval nebo rušil. První Věda se tak pro její zdánlivou pravdivost stala pro většinu lidí Spásou a Vírou, ke které se vždy obracejí.

Nyní, v nadcházející době konce, se již tato materialistická Věda přestává hodit a proto Satan přichází zaplnit lidské hlavy DRUHOU VĚDOU, BUDOUCÍ VĚDOU

Tato druhá Věda je završením mistrovského bludu a klamu spáchaného na lidech. Lidé byli nejprve vychováni v tom, že Bůh ani ďábel neexistuje a že existují jen fotony, energie, vibrace, vesmírmimozemšťany. Poté démoni tyto pojmy spojí s dávnými naukami, kterým byly vyučovány první národy na Zemi a vytvoří tak Druhou vědu – dokonalé propletení jakýchsi důkazů s dávnými esoterickými lživými vědami.

V nastalém zmatku se lidé, kteří Vědě důvěřovali, nebudou schopni orientovat, a démonské divy a triky je donutí uvěřit nějakému démonu a uctívat jej. Nakonec budou takoví následovat Bezbožníka Ohavnost a přijmou jeho znamení.

Populárně vědecké časopisy = druhá věda v praxi

Postup tohoto klamu je dobře patrný na populárně vědeckých časopisech. Mějme na paměti, že populárně vědecký časopis nebo televizní pořad tvoří NAPROSTOU VĚTŠINU veškerého kontaktu běžné populace s Vědou. Tedy co populárně vědecké časopisy píší a pořady ukazují, to si většina také myslí. Většina lidí cokoliv, co je jim předloženo médii, bere jako pravdu a vůbec je ani nenapadne, že by jim měla Věda a Světské zdroje V ÚMYSLU LHÁT.

Zatímco v druhé polovině 20. století pracovaly všechny časopisy pro první Vědu a vše „nadpřirozené“ a vše patřící do nebezpečné myšlenkové zóny POPÍRALY, dnes je situace ABSOLUTNĚ OPAČNÁ. (viz časopisy Enigma, 21.století, Epocha a podobně)

Tak tedy populárně vědecké časopisy a pořady hovoří v převážné většině o okultismu a esoterních vědách, stejně jako o detailech příchodu satanova Bezbožníka Ohavnosti, samozřejmě „vědeckými“ pojmy a názvoslovím

Obraz šelmy, kterému je třeba se klanět

Populárně vědecké televizní pořady tak chrlí takové obrovské množství nepřetržitých teorií a myšlenek pracujících pro Satana a jeho finální duchovní svádění všech lidí, že to odpovídá podobenství o obrazu šelmy, kterému je zapotřebí se klanět. Televizní obrazovka neustále mluví satanova falešná učení a pořád se rouhá Bohu, a všichni jí poslouchají a uznávají jako pravdu.

V DRUHÉ VĚDĚ TEDY SATAN SPOJÍ NAUKY PŮVODNÍCH VĚD S NAUKAMI PADLÝCH ANDĚLŮ PRO VYTVOŘENÍ FINÁLNÍHO NÁPORU LŽÍ PRO LIDI

příbuzný článek:

http://odkrytelzi.cz/slovnik/veda-technologie-lidska-veda-neni-poznani/

http://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/viru-nelze-zakladat-na-vedeckych-dukazech/

http://odkrytelzi.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/taktiky-satana-na-oklamani-sveta/