Vegetariánství není pouhým moderním trendem a směřováním ke zdravé výživě či humanistickému způsobu života. Za snahami přesvědčit lidi, aby se zřekli masa, je duchovní pozadí. Lidé, kteří se masa zřeknou, se totiž stávají mnohem snáze napadnutelní démony. Je logické, že náboženství jako je hinduismus a buddhismus, Haré Kršna, New Age a mnohé další, vedou své stoupence k tomu, aby se drželi vegetariánské diety. Démoni stojící v pozadí těchto náboženství vědí, že taková strava lidi duchovně oslabí a oni je budou moci snáze ovládnout. Satan i zde využívá svého nástroje – vědy, pomocí argumentů lidem lživě tvrdí, že jíst maso je škodlivé. Pokud ale démonické nauky všemi různými metodami vysvětlují, proč není dobré JÍST MASO, (obzvlášť před posednutím, před zasvěcením démonům nebo před channelingem) je to K NAŠÍ ŠKODĚ!

Démoni totiž ve svých učeních vždy radí pouze to, co jim usnadňuje ovládání lidí.

Proto každý kdo dnes vyučuje o “bytostech”, musí vyznávat vegetariánská učení. Každý, kdo komunikuje s nějakými “bytostmi” začne poté vyučovat všemi možnými způsoby, že je dobré nejíst maso. V channelingu také nalezneme někdy jakoby klidné, jindy až naléhavé prosby, aby jsme maso moc nejedli. Vegetariánství a Veganství doporučují anonymní “bytosti” a šiřitelé jejich učení. K argumentaci se používá všechno, čemu by lidé mohli uvěřit. Čeká se jen, na jaký argument kdo “uslyší” Tyto učení používají VEŠKERÉ myslitelné argumenty, aby lidem vnutili myšlenku, že:“nesmí jíst maso, aby mohli dosáhnout vyjmečných duchovních schopností”.

Démoni lidem slibují manipulativní moc nad životy dalších lidí a osobní prospěch, což je vždy cílem sobecké magie. Člověk pojídající maso je popisován jako hrubovibrační tupý jedinec bez duchovních schopností a vědění, zatímco striktní vegan může dosáhnout nadpřirozených schopností magie a esoteriky.

Ve argumentech démonských učení jsou použity všechny nauky hinduismu, buddhismu, esoteriky obecně společně s pojmy Vědy. K tomu se samozřejmě přidávají konspirační teorie, strašení různými nemocemi (z pojídání masa) a média, šíříci lži (bez jakékoliv morální zábrany).

Zákonitosti jiného boha, který se jen vydává za Boha Stvořitele

Pokud ani tyto argumenty nezaberou, je v tomto učení připraveno povídání o zabíjení nevinných zvířátek, která chytí za srdce a člověk se zastydí. Při představě kvičícího prasátka nebo bučícího telátka na porážce si každý představí, jaké “hrozné vibrace” to asi jsou. Vše se odvolává na karmické zákonitosti a “kosmické zákony”, které jsou jako od Boha, ale zcela zjevně od jiného boha než od toho, který se zjevuje skrze Bibli. V Bibli je tento nižší bůh jasně identifikován jako SatanPodrobněji v Příběhu všech Příběhů.

Příklady z Bible

http://online.bible21.cz/bible.php?kniha=deuteronomium#12
 
15Porážet dobytek a jíst maso můžeš s požehnáním Hospodina, svého Boha, v kterémkoli svém městě, kdykoli se ti zachce. Smí je jíst čistý i nečistý, tak jako gazelu či jelena. 16Nesmíte však jíst krev – nech ji vytéci na zem jako vodu.
 
20Až Hospodin, tvůj Bůh, rozšíří tvé hranice, jak ti pověděl, a ty si řekneš: „Pojedl bych maso“, protože právě dostaneš chuť na maso, smíš je jíst podle své chuti. 21I když budeš daleko od místa, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, smíš porážet svůj skot i brav, jejž ti Hospodin dal, tak, jak jsem ti přikázal. Smíš je jíst ve svém městě podle své chuti. 22Smíš je jíst stejně, jako se jí gazela či jelen; smí je jíst nečistý stejně jako čistý. 23Jen se utvrď v tom, abys nejedl krev – vždyť krev, to je život! Nesmíš tedy s masem jíst jeho život. 24Nejez krev, nech ji vytéci na zem jako vodu.25Nejez ji. Tobě i tvým dětem se povede šťastně, když budeš činit, co je v Hospodinových očích správné.
 
Bůh Hospodin praví: Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny. Nesmíte však jíst maso, dokud je v něm život, totiž krev.