1251826 91587567 - Nebe si nárokují i lidé nemilující Boha

Nebe si nárokují i lidé nemilující Boha

Je pozoruhodné sledovat, kolik lidí uvažuje o tom, že po smrti automaticky následuje nebe. I zcela bezbožní jedinci jsou schopní toužit po „nebi“, přestože pravý Bůh a jakákoli zmínka o Něm se takovým lidem hnusí.¨

Nejde ovšem o touhu po skutečném nebi. Ti, kdo nemilují Boha, by nemohli být šťastní tam, kde je setrvalá a zjevná Boží přítomnost. Proto si odpůrci Boha představují své „nebe“ jako místo, kde dál plyne čas, ale vše je dokonalé, není tam nic, co by jim vadilo (nemoci, hlad, války, nedostatek a jakékoli jiné útrapy, jak je známe v tomto světě) a jakákoli tužba je okamžitě naplněna. Neuvědomují si, že život v takovém světě by se stal velmi brzy naprosto nesnesitelným.

Nebe podle představ bezbožných lidí se stále opírá jen o naplnění tělesných tužeb a o tělesnou logiku. Naplňování tužeb těla je motor, který lidi na tomto světě žene dopředu, a tak si nejsou schopni představit svět, který by na tomto principu nestál. Ve světě, kde by každá touha tělesnosti byla okamžitě naplněna a nebyly by žádné překážky, by ale lidé ztratili veškerou motivaci k jakékoli aktivitě. Ve skutečnosti lidé nemají ponětí, co by v takovém nebi dělali, jak by žili. Jejich představivost se nedovede vymanit z mantinelů daných tělesnou existencí na tomto světě, proto se i jejich představa „nebe“ odehrává na této rovině.  Představa o nebi, jak ji vyznávají lidé nemilující Boha, je naprostým opakem skutečného nebe, které Bůh připravil pro ty, kdo Ho milují.

příbuzný článek: 

 http://odkrytelzi.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/nepravost/

http://odkrytelzi.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/duvody-proc-clovek-chce-do-nebe/