767682 28509903 e1513870459652 - Nevěřte všemu

Nevěřte všemu

Nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha.

Nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha.

Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že má přijít. Už teď je na světě! Vy jste však z Boha a zvítězili jste nad nimi. Ten, který je ve vás, je totiž větší než ten, který je ve světě.

Oni jsou ze světa; proto mluví světsky a svět je poslouchá. My jsme z Boha. Kdo zná Boha, poslouchá nás; kdo není z Boha, neposlouchá nás. Podle toho poznáváme ducha pravdy a ducha bludu.