965625 73749304 - Onesness, Jednota

Onesness, Jednota

Součástí Satanovo taktiky na oklamání světa je prosazení nauky na ovládání sama sebe, bez Božího slova, takzvané humanity. Nauky, která je sice rozumem správná a logická, ale nedá se podle ní žít jinak, než ve lži. 

(Tuto nauku Boží Odpůrce prezentuje velmi podrobně například v channelingovém díle N.D. Walshe „Hovory s bohem“)

Veškeré světové myšlení 21. století upustí od materialistické Vědy a přilne k duchovním naukám, což je vysvětlováno jako převibrování na vyšší úroveň existence lidí. Ve skutečnosti se ale jedná o naplnění Božího plánu soudu nad tímto světem, kde Bůh zaslíbil zaslání mocného díla klamu tak, aby se všichni, kdo nemilují Pravdu, zamilovali do lží a nepravostí.

Sjednocení ve lži se nejčastěji na internetu nazývá Onesness, Jednota

Při vyhledávání slova Onesness tedy nalezneme převážně zdroje démonských učení, tedy různé channelingy démonských bytostí, zasvěcování do esoterických učení a nauky filozofie humanismu. Nauky Jednoty jsou krásné a okázalé. Však byl Satan nejkrásnější stvořenou bytostí a jemu patří království světa.

Jednota musí přijít a jistě uspěje, sjednocení ve lži a nepravosti, skrze pýchu, přetvářku s pomocí „emocionální terapie duše“, démonického zasvěcování, či meditace. Jejím králem je falešný kristus a bůhSatan, ovládající principy těla a života.