legs 434918 1920 - S námi se nemusíte přizpůsobovat

S námi se nemusíte přizpůsobovat

„S námi se nemusíte přizpůsobovat..“  reklamní slogan, který přesně vystihuje satanovu taktiku.

V tomto světě má člověk dvě volby. Buď jít cestou Boha, nebo cestou satana

Zatímco Boží pravda je jediná a neměnná, satan disponuje bohatou a pestrou paletou lží a falešných cest. Boží pravda tedy trvá a nemění se. Jestliže chceme jít Jeho cestou, Bible říká, že je to úzká cesta a těsná brána vedoucí k životu.

Není mnoho těch, kteří dokážou vidět konečný cíl, kterým je věčný život s Bohem, a pro dosažení tohoto cíle jsou připravení jít nesnadnou cestou.

Satan vytvořil takový výběr lží, že uspokojí i toho nejnáročnějšího spotřebitele. Ďáblova cesta je široká, jde se po ní pohodlně a každý si může vybrat svůj „jízdní pruh“. Říká lidem: „Vyberte si to, co vám vyhovuje. Vytvořte si vlastní realitu, buďte sami sobě bohy, máte právo na svobodu. Jděte si cestou, která se vám líbí a která vám vyhovuje.“ Tato vlastní cesta je past, která člověka zavede do věčné smrti.

Ježíš naproti tomu říká: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14,6).