Mnozí lékaři už slouží druhé Vědě

Přestože medicína byla dlouho pokládána za exaktní a materialistickou vědu, mnozí lékaři dnes slouží druhé vědě, která je nástrojem k prosazení esoterních a okultních nauk a v konečném důsledku k uvedení sebe sama v roli boha

Stačí lékaři položit následující otázky:

  • Poskytujete kromě běžné lékařské praxe svým pacientům také něco z následujícího?

-kineziologie
akupunktura
-akupresura
-homeopatie

  • Doporučujete (doporučil/a jste) některému ze svých pacientů něco z následujícího seznamu?

jóga
meditace
vizualizace a metoda biologické zpětné vazby (feedback)
Bachova terapie
vegetariánství / veganství
-Silvova metoda kontroly mysli
-reflexní terapie
reflexní, thajské, shiatsu, tantrické masáže

  • Souhlasíte s tvrzením „Nezáleží na tom, jaká metoda léčení se použije, hlavně když to pacientovi pomůže.“

Rapidně přibývá lékařů, kteří na jednu nebo více těchto otázek odpoví kladně a začali tedy směšovat materialistickou exaktní medicínu se Satanovou druhou vědou. Mnozí z nich již pevně věří, že „něco nad námi je“ a otevřeně přiznávají, že se setkávají s působením jakýchsi „sil“ (energií, bytostí apod.), přestože nevědí nic o podstatě těchto sil a o konečném důsledku jejich působení na pacienty.

Satan tedy uvedl na scénu druhou vědu, jako nástroj, jak masivně šířit posednutí démony skrze nejrůznější více či méně skryté metody alternativní medicíny

468 ad