Název pro hnutí novodobé magie, Wicca, odvozený od anglického witchcraft, čarodějnictví

Je to démonická past pomocí klamných zákonů satanské „etiky těla

Nejvyšší zákon Wicca zní: „Čiň, jak uznáš za vhodné, nikomu tím však neškoď!“ Jejím cílem jsou tolerance, láska, víra a respekt.”

To ale samozřejmě ani logicky není možné, protože se jedná o kontakt s démonickými duchy a cílem magie je manipulace s lidmi, jejíž výsledkem je vždy skryté či neskrývané zlo pro všechny zúčastněné.