1137812 67654760 - Apostáze, vysvětlení

Apostáze, vysvětlení

Apostáze, odpadnutí od Boha, odvrácení od Boha, je jedním ze Znamení Času blížícího se konce. Pojem „apostáze“ je pro své důležité postavení v Satanově taktice klamání celého světa terčem obrovského množství chybných výkladů.

Co apostáze není (důvod proč už byla mnohokráte chybně ohlašována)!

Apostáze není stav, kdy většina lidí se k Bohu nepřiklání, protože takový je obvyklý stav lidstva!

Lidé se sice nepřiklání k Bohu, ale dělají to právě proto, že znají pravého Boha a přesně toho nemají v lásce. Apostáze je stav, kdy se lidstvo pomocí učení démonů samo přesvědčí k víře ve falešného boha, a naukami si vytvoří logickou past myšlenkového kruhu. Z pasti těchto nauk a z nich vyplývajících „logických nutností“ nejde ani usilovným přemýšlením uniknout, neboť všechny myšlenkové cesty, které by mohly vést k Pravdě, jsou již obestavěny lživými naukami.

Falešného boha Satanova budou lidé milovat, a proto ten stav přeci NEBUDE PŘIPOMÍNAT ODPADNUTÍ OD BOHA NEBO OD DUCHOVNOSTI. Bude vypadat jako pravá zbožnost, ale bude to láska k falešnému bohu.

Koho se tedy týká odpadnutí od Boha

Lidé se často ptají, jaké skupiny se apostáze týká, zda-li jen křesťanů, nebo i nevěřících či uctívačů démonů. Pravda je, že apostáze se týká všech lidí jako celku. Jedná se o sjednocení celého lidstva, které je možné nikoliv k Pravdě, ale sjednocení ke lži.

Apostáze je logická past, kdy všechna učení (včetně aktivního popírání Boha v „ateismu“) povedou k iluzi, že bůh opravdu existuje a že to musí být Satan

Chybně vykládaná Znamení Času

Apostáze byla už mnohokráte spatřována vypočítávači doby konce Světa. Ukázalo se, že zjevně byla spatřována chybně, neboť konec Světa nenastal. Za odvrácení od Boha se totiž nedá považovat přirozený stav lidstva, kdy většina lidí nemá rádo Boží věci, protože jdou proti tělesným věcem, kterým rozumí. Přirozený stav odmítání Božího je normální, takže v každé době je většina lidí odvrácená od Boha k tělesným věcem.

Aby mohlo nastat odvrácení od Boha záměnou za falešného, Satan potřebuje pomocníky z řad „křesťanů“, kteří budou vytrvale hlásat učení FALEŠNÝCH DŮKAZŮ BLÍŽÍCÍHO SE KONCE!

Církevní Organizace, zahleděné do vlastních nauk, vedou lid přímo do pasti

Církevní Organizace jsou největší měrou zodpovědné za rozšíření falešných učení. Na chybné Interpretace Bible, vzniklé kupčením s Vědou a démonskými naukami, již po roce 2000 bez problémů navazují i channelingová učení démonů a posléze démoni potvrdí tyto chybné závěry pomocí Druhé Vědy.

příbuzný článek:

http://odkrytelzi.cz/slovnik/antikrist-duch-antikrista/

http://odkrytelzi.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/otresna-ohavnost-den-deklarace/

http://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/mimozemstane-myslenkovy-zaklad-odporu-proti-bohu/