838284 70352398 - OTŘESNÁ OHAVNOST

OTŘESNÁ OHAVNOST

Čím dál více se blíží tyto události, které musí přijít:

Otřesná Ohavnost stojí přesně tam, kde by stát neměla. Přímo uprostřed chrámu!

Z Písma víme, že již nejsou zapotřebí fyzické chrámy, budovy a kostely, protože chrámem Ducha Svatého jsou lidé, církev Povolaných. Lidé a jejich zrádná srdce vedená Duchem Bezbožnosti a láskou k Nepravosti, zradí i sami sebe a připraví na sebe dokonalou past.

Všichni, kdo máte uši k slyšení, vězte, že přichází těžká doba a je nutné nesetrvávat ve společenství, která se zamilovala do Nepravosti a už se tam nevracet. Pokud odtamtud někoho zachráníte, bude to záchrana jako z hořících plamenů.

Toto je Soud nad tímto světem. Dokonale Spravedlivý. Každý se může svobodně rozhodnout!