916594 33876085 - Připravte se na to, že nadcházející zlo bude vystupovat jako dobro

Připravte se na to, že nadcházející zlo bude vystupovat jako dobro

Satan pracuje na tom, aby lidi naučil, že zlo se vždy projevuje zjevně a otevřeně, snaží se lidskou mysl zpracovat tak, aby se utvořila asociace: co je hezké (dobré, příjemné, mírumilovné), to nemůže být od Satana

Zejména skrze obrazy přijímané lidským podvědomím skrze filmy, PC hry apod. utváří v lidské mysli obraz Bezbožníka, (který už brzy nastolí svou světovládu), jako odporné stvůry, která se bude projevovat zcela v souladu se svým charakterem.

Cílem je (jak je u Satana běžné), lidi oklamat tak, aby nepoznali, až přijde skutečný Bezbožník. Protože díky pacifikaci fikcí lidé ztratí schopnost rozlišovat, které zrakové vjemy jsou realita a které fikce, budou pod vlivem médií stále očekávat příchod nějaké zrůdné a zlé entity (v případě, že si vůbec uvědomí, že má Bezbožník přijít). Skutečný Bezbožník ale přijde jako bytost, která na světě nastolí falešný mír a pokoj a pro lidi, kteří mu nebudou odporovat, bude jeho vláda dobrá. Lidé, kteří budou důsledně a lživě vyučeni, že příjemné věci nejsou od Satana, tak nebudou schopni tohoto světovládce identifikovat jako Bezbožníka ohavnost, zcela podlehnou jeho klamu a bez odporu také přijmou označení znamením šelmy.

příbuzný článek:

http://odkrytelzi.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/taktiky-satana-na-oklamani-sveta/

http://odkrytelzi.cz/slovnik/druha-moralka/

http://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/vlny-evoluce-uvod/

http://odkrytelzi.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/falesny-spasitel-prijde-jako-nejvetsi-dobrodinec/