985573 29804822 - Reiki, rei-ki - co bychom měli vědět o jeho podstatě

Reiki, rei-ki – co bychom měli vědět o jeho podstatě

Reiki je další skrytá podoba zasvěcování démonům, představovaná jako léčitelství

Provozovatelé reiki většinou NEVĚDÍ PRAVDU o démonické podstatě energie kterou používají. Považují jí za něco neznámého a dobrého. V horším případě, dokonce za něco z Boha Stvořitele.

Pro lidi žijící podle těla, tedy ty, kteří nemilují Boha, ale nejsou následující skutečnosti podstatné!

Učení reiki samo o sobě obsahuje pouze informace od démonů (nepřátel lidí). V učení o reiki jsou jen informace, které sami démoni a jejich lidští služebníci vymysleli pro potřebu klamu. Klam spočívá v tom, že se u reiki nejedná o léčení, ale o zasvěcení Duchu Bezbožnosti. Celé se to jen vydává za léčení. Léčení to připomíná proto, že  se tím po většinou odstraňují problémy, které předtím sami démoni nastražili, což je velmi účinný klam. (Takzvaně se „léčí“ démonické problémy a závislosti).

Démoni se samozřejmě sami nepřiznají ke svému klamu, neboť by jejich klam pozbyl svého účinku

Vytvoření iluze účinnosti reiki pomocí chvilkového ustoupení a nebo záměny démonských duchů

Aby provozování reiki vypadalo důvěryhodně a účinně, jsou při jeho iniciaci démony vytvořené takové jevy, které připomínají vyléčení. Případně ustanou nějaké příznaky jednoho soužení, ale přijdou další. Zpočátku nepozorované, ale v konečné fázi ještě horší obtěžování a to z jednoduchého důvodu, démon nechce pomáhat, chce ničit!

Je poměrně obtížné pozorovat na sobě nějaké změny, když předtím člověk pustil do své přítomnosti démona tím, že se mu ZASVĚTIL. Takový člověk se tak stává prostředníkem, médiem, mezi naším světem a světem démonů. Takový pak může zasvěcovat pomocí svého těla další lidi. Pravdivé sebehodnocení je v tomto případě nemožné, obzvláště proto, že démon manipuluje myšlení člověka pryč od Boha, směrem k nepravostem.

Ale pokud srdce člověka nemilovalo Boha ani předtím, nebude mu toto směřování nijak vadit!

Další kladné subjektivně pozorovatelné účinky reiki jsou v emocionálním vzrušení a uspokojení těla, které démoni manipulují v lidském těle pomocí Mocností. Odměna člověku pomocí pocitu rozkoše démona nic moc nestojí a také pro člověka to neznamená nic, jen ovlivnění mysli, uvolnění tělesných žádostí, sladkou iluzi.

Bible hovoří, že po vyhnání jednoho démonského ducha přichází dalších několik démonů. Pokud člověk nepřijme Boha, nezbývá mu než pokusit se různě kupčit se zlomyslnými démonskými duchy, což vždy dopadne k jeho škodě. Poměrně brzy se k takovým pokusům o kupčení přidává zlomyslná magie úspěchu, kdy člověk poroučí démonům, aby jiným lidem ubližovali pro jejich osobní prospěch a tím celé zlo ještě násobí.

Pozor, magie vždy někomu ubližuje! Pokud si myslíte, že magie může být i dobrá, je to krutý omyl. Démoni zákeřně škodí při každé příležitosti. Jsou to nepřátelé lidí, kteří nemají ŽÁDNÝ důvod někomu pomáhat!!!

Řešení závislosti na démonech je popsáno v následujícím článku: Řešení problémů s démony, vysvobození, Boží pomoc

„Reiki podobné“ aktivity z hinduistického prostředí

Reiki je vlastně shodné s ostatními démonskými iniciačními rituály, jako je například Napojení, Znovunapojení, Deeksha (Dikša) požehnání Jednoty,  Kvantové skákání a další učení klamu. Vždy se ale jedná o aktivity člověku NEPŘÁTELSKÉ.

Původ učení reiki dokazuje jeho démonickou podstatu. Učení reiki, spolu se symboly padlých andělů, bylo předáno démonem lidskému služebníku.

Objevují se pokusy REIKI vysvětlit jako ne-démonickou a tudíž bezpečnou nauku potvrzenou pomocí Vědy. Je to ale jen další pokus o klam, neboť si každý může přečíst, jak toto učení vzniklo a od koho tedy pochází. Reiki jako skutečnou metodu uznává také Druhá Věda, Budoucí Věda.

Jak Satan klame lidi, potřebuje sloučit i učení reiki s křesťanstvím

Ježíš Kristus a jeho apoštolové v Bibli NEpoužívali „léčitelství energiemi, jak se snaží namluvit reikistické publikace svým čtenářům. V křesťanství se vždy jedná o zásah Boha, který je Pánem a Stvořitelem Časuinformace. Nikoliv o aktivity démonských duchů, kteří jen přestírají, že ví, co bude.

Pouze Bůh Stvořitel se může rozhodnout, kdy změní informace ve svém Stvoření o tom, zda nemoc existuje nebo nikoliv. U reiki a jiných „léčitelství „, kde se lidé pomocí zasvěcování a symbolů dobrovolně rozhodnou spolupracovat s duchy, démony a baaly… Jedná se jen o trik, jak donutit lidi šířit posednutí démonem na další osoby.

Každý, kdo se zabývá iniciací a používáním energie reiki, je v akutním nebezpečí démonické posedlosti, a je zapotřebí  aby se jí při sebemenším náznaku změny v životě zbavil. A to i při SUBJEKTIVNÍM ZLEPŠENÍ problémů, i zlepšení totiž ukazuje, na to, že už na nás démon pracuje.

Lidé, co nevěří  Stvořiteli Bohu, jsou nucení slepě tápat v klamech Božího Odpůrce

My lidé, nemáme žádnou možnost jak do démonského (astrálního) světa vidět, ba i ti z nás, kteří myslí že něco „vidí“, mají své vidění jen zprostředkované démonskou bytostí a to za účelem OKLAMÁNÍ.

Proto se necháme tak často napálit, že když jsme magií náhle vyléčeni z nějakého problému, vůbec si neuvědomujeme, že to byl démonkterý onen původní problém způsobil. Tak proč by  na chvíli nepolevil. Snadno mu pak uvěříme že magie je dobrá věc pro léčení těla.

Mějme také na paměti, že Mocnosti řídí chod vyšších organizmů pomocí pudů. Za ukojení pudu následuje u vyšších organizmů odměna ve formě slastných pocitů či rozkoši. Tyto mechanizmy jsou ze Satanových principů, není to nic reálného a dají se napodobit i fyzikálně, vhodným drážděním mozkových center elektřinou či chemickými látkami. Tento trumf odměny pro lidský mozek démoni často využívají, a tak milovníci rozkoší si přijdou na své. Většinou se nikdo nezajímá o to, jakou daň za to zaplatí, protože podstaty všech těchto jevů jsou pro léčitele i jejich pacienty neviditelné a neznámé.

Rituály reiki nutí lidi k iniciaci do démonické služby

Na principech a poučkách reiki můžeme snadno vidět, jaké jsou nám VNUCOVÁNY postupy, abychom sami na sobě i na svých blízkých umožnili či usnadnili démonické bytosti posednutí formou „zasvěcení“.

Je to velmi průhledné, nicméně démonský tlak na to, aby lidé Pravdu neviděli, je úžasně silný a projevuje se náhlými výpady agrese, vzteku, nevolnosti, apatie a podobnými tělesnými projevy, pokud má být pravda odhalena. V zájmů démonů je, aby léčení a psaní o něm připomínalo léčení od Boha. Počítá totiž s tím, že člověk je pyšný na své kombinační schopnosti, a proto bude mít raději různá vysvětlení s barvičkami a energiemi a jejich názvy, o kterých stejně neví, co jsou, ale alespoň mají jména. Satan moc dobře lidi zná a ví, že jim stačí pocit, že něčemu rozumí, a dále už nic nezkoumají. Proto buduje v lidech novou zhoubnou myšlenku: „Každý může mít svou vlastní pravdu, realita neexistuje, je jen iluze

JEDNÁ SE O OKULTIZMUS A MODLOSLUŽBU. VŠECHNY PRŮVODNÍ JEVY DOKAZUJÍ, ŽE SE JEDNÁ O SLUŽBU SATANU. VELMI ČASTO JSOU ZDE K TĚMTO RITUÁLŮM ZNEUŽÍVÁNY I DĚTI

Výsledek ale vždy poznáme po ovoci. Podle toho, k čemu nás to povede a k Bohu to rozhodně nebude.

Reiki je zlo. Člověku nepřátelské démonické učení a lež!!

Napsat komentář