1440514 85893918 - Geopatogenní zóny

Geopatogenní zóny

Geopatogenní zóny, tedy zóny, kde má země působit negativně či nepřátelsky na život je pojem Druhé Vědy (první Vědou definovaný jako pseudověda, pavěda, šarlatánství), popisující místa působení teritoriálního démona

Samotný princip hledání a určování geopatogenních zón jasně ukazuje, že se jedná o projev démonských mocností. Vyhledávání je totiž spojeno s použitím démonických esoterických předmětů, které jsou běžné v magii. Často se odvolává na principy GEOMANTIE, tedy věštění ze země. http://cs.wikipedia.org/wiki/Geomantie

Lidé, kteří se věnují teriroriálním mocnostem se často zabývají démonickými oltáři (pyramidami), které nazývají biorezonátory, generátory ódu a podobně.

Pro zvýšení líbivosti rádoby a „vědeckou image“ jsou přidávány další slovní formulace a zkratky jako:

Zóny geopatického stresu ZGPS, Harmonizace geopatogenních zón, rušiče geopatogenních zón (tedy démonské znaky a oltáře), globální mřížková síť, Pyramidální energie, Harmonizátor PYRON, harmonizátor geopatogenních zón, případně také patogenní zóna, dráždivá zóna, dračí žíla, Curryho pás, geoanomální zóna

příbuzný článek: