sheep 2372148 1920 - Reakce, se kterými se křesťané nejčastěji setkávají

Reakce, se kterými se křesťané nejčastěji setkávají

Jsi fanatik.

Fanatik je člověk, který bez přesvědčivých argumentů trvá na svém názoru, a trvá na něm dokonce i tehdy, když jsou mu předloženy průkazné argumenty dosvědčující jeho omyl. Například představitel římskokatolické církve se bude stále držet toho, že tato církev nevede své členy k uctívání Marie, přestože mu předložíte materiály s doslovnými modlitbami k Marii; zarytý evolucionista se bude stále držet evoluční teorie i přesto, že jsou mu předloženy argumenty dosvědčující její nesmyslnost. Naproti tomu křesťan, který ví, komu a proč uvěřil, dokáže taky svou víru podepřít argumenty. Nelze jej tedy označit za fanatika. Fanatikem se logicky jeví jen takovým lidem, kteří narážejí na jeho neochotu ustoupit z toho, co poznal jako pravdu. Člověk, který má jistotu, že našel Pravdu, přirozeně odmítne ustupovat a tuto Pravdu směšovat se lží.

Nejsi tolerantní.

Obměna verze „fanatik“. Nikdo, kdo je opravdu pevný v tom, že našel pravdu, nebude tolerantní k tomu, co se vydává za „alternativní pravdy“, ale ve skutečnosti jde o lži. Je třeba rozlišit toleranci vůči lidem, a toleranci vůči názorům. Každý člověk má svobodu věřit tomu, čemu se věřit rozhodl, buď pravdě, nebo lži, která se za pravdu maskuje. Právo člověka věřit lži ale neznamená, že lež se tak stává pravdou.

Máš svoji pravdu.

Je zcela přehlíženo, že žádný skutečný křesťan neobhajuje „svou pravdu“, ale Pravdu, která patří Bohu. Existuje totiž pouze jedna Pravda, a pestrá nabídka lží. Kdyby platilo, že každý může mít svou pravdu, která mu vyhovuje, nebyli bychom vůbec schopni jasně říct, co pravda je. Například zloděj, který by vám ukradl auto, by tvrdil, že má svou pravdu, podle níž tohle krádež není. Vlastností pravdy ale je, že její existence nezávisí na tom, zda se lidem líbí a vyhovuje jim, nebo naopak. Naproti tomu lžím vůbec nevadí, že si vzájemně protiřečí, v pohodě si koexistují a vydávají se za různé „individuální pravdy“, takže jedna klidně prohlašuje, že lidé jsou bohové a jiná zase, že jediná spása je v Marii, další zas s jistotou tvrdí, že budeme mimozemšťany přeneseni na nějakou novou nezničenou planetu.

Ježíš byl velký učitel morálky.

Ježíš se nikdy za učitele morálky neprohlašoval ani nedával svým posluchačům prostor si to myslet. Naopak otevřeně řekl, kým je a jednal podle toho.

Jan 10,30 Já a Otec jsme jedno.“ *** Jan 14,9 Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce? *** Marek 14, 61-62 Opět se ho velekněz zeptal: „Jsi ty Mesiáš, Syn Požehnaného?“ Ježíš řekl: „Já jsem. A uzříte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými.“

Kdyby Ježíš nebyl skutečně Božím Synem, a přesto by vyslovil taková (a mnohá další) prohlášení, znamenalo by to, že je neuvěřitelně drzým lhářem a bludařem, který svádí lidi. Pak by ale nebylo možné takového člověka pokládat za morálního učitele.

Bible kdysi obsahovala učení o reinkarnaci, ale církev ho odstranila.

Takto lze prohlásit, že Bible mohla obsahovat cokoli od učení o UFO až po čistý satanismus. Problém je, že Bible s žádným z těchto bludů nekoresponduje. Celé učení Bible myšlenku reinkarnace jasně odmítá. Kdyby lidé neměli jen jeden život, po kterém přijde soud, neměla by Ježíšova zástupná oběť smysl. Ve struktuře Bible není žádné prázdné místo, kam by bylo možno implantovat bludné nauky, protože její učení je ucelené a dokonalé.

Ježíš byl indický jogín, který svoji smrt pouze předstíral.

Úsměvná pohádka z díla nějakého nadaného kreativce. Uveďme jeden verš: Jan 19, 33-34 Když přišli k Ježíšovi a viděli, že je již mrtev, kosti mu nelámali, 34 ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok; a ihned vyšla krev a voda. Oddělení krevních elementů a krevního séra (průhledná tekutina, která skutečně vypadá jako voda), je jedním z rozhodujících znaků úmrtí. Bajka o jogínovi předstírajícím smrt může sloužit maximálně pro pobavení za dlouhých zimních večerů….a pak si řekneme ještě „tu o Červené Karkulce…“

Bible už je stará a dávno neplatí, protože ji věda popřela

Určovat pravdivost zdroje podle jeho stáří je nesmysl, který ovšem satan lidem důkladně vtloukl do hlavy. Vědu učinil svým nástrojem k popírání pravdy a docela úspěšně přesvědčuje lidi, že to, co věda nezchválila, je úplně hloupé a nesmyslné. Zkuste po 50 letech začít popírat, že vás porodila vaše maminka, protože „je to přece tak dávno, a určitě už to neplatí.“

Lidstvo se vyvíjí a vlastními silami tento svět změníme

Lidstvo se jistě vyvíjí po stránce technologií. Člověk se ale svou hříšnou podstatou nezměnil a nezmění. Vybudování dokonalého světa bez Boha, pouhým lidským úsilím, je nerealizovatelná utopie. Za cenu nadřazení superlásky a supertolerance pravdě a také za cenu likvidace lidí, kteří se tomu odmítnou přizpůsobit, vybuduje Bezbožník imitaci dokonalého světa, který ovšem bude krásný jen na povrchu, a uvnitř lidé zůstanou naprosto stejní, respektive jejich morální úpadek bude ještě daleko větší než je teď.