1027167 18216798 - Satan nutí křesťany, aby se snažili zastavit nezastavitelné

Satan nutí křesťany, aby se snažili zastavit nezastavitelné

Křesťané jsou vystavováni sílícímu tlaku, že musejí něco udělat s šířením okultních a esoterních nauk a odpadáním lidí od Boha.

Satan dobře ví, že tyto věci prostě přijít musejí a nelze se jim vyhnout. Proto velice rád vyčerpává křesťany tím, že je popichuje, aby se snažili zastavit něco, co je nezastavitelné.

Satan dobře ví, že tyto věci prostě přijdou a nelze se jim vyhnout.

Proto velice rád vyčerpává křesťany tím, že je popichuje, aby se snažili zastavit něco, co je nezastavitelné. Boží slovo hovoří o tom, že než nastane konec, budeme svědky válek, hladomorů a epidemií, což samo o sobě bude teprve počátkem. Marek 13, 7 Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale to ještě nebude konec.

Dále musí přijít odpadnutí lidí od Boha a vláda Bezbožníka, který se vyvýší nade vše, co se uctívá jako Bůh a sám se za Boha prohlásí. Mezi členy církevních organizací  musí zavládnout Duch Bezbožnosti (Otřesná ohavnost tak bude stát na místě, kde by stát neměla – uprostřed Církevních organizací).

2.Tesalonickým 2, 3-4 Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení. Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží‘ nebo čemu se vzdává božská pocta. 

Úkolem křesťanu není toto zastavit, protože to jednoduše odporuje Božímu plánu. Bůh dopustí (resp. již dopouští), aby ti, kdo si nezamilovali pravdu, Satanovu klamu podlehli. Celý svět nakonec půjde v obdivu za Satanem, který se bude vydávat za Boha a svým věrným poskytne humanisticky pohodlný život.

To, co křesťané musejí dělat, je stále znovu říkat pravdu o Bohu a odhalovat Satanovy lži. Nejen proto, aby ti, kdo milují pravdu, byli zachráněni a povzbuzeni, ale také proto, aby ti, kdo pravdu nemilují, sami sebe odsoudili tím, že Boha odmítnou.

Stále více lidí si volí cestu bez Boha a přijímá Satanovy sladké humanistické lži, což přesně odpovídá tomu, co tisíce let dopředu ohlásil Bůh v Bibli: Zjevení 13, 3-4 A celá země v obdivu šla za tou šelmou; klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: „Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?“

Satanovo přesvědčování křesťanů, že „tohle přece musejí nějak zastavit“ je tedy jen fraškou, která vysiluje a vede křesťany do marného boje.