1415662 49062186 - Antikrist, duch antikrista

Antikrist, duch antikrista

Bible se vyjadřuje o antikristovi jako o tom, který neuznává (je protivníkem) Ježíše Krista přišlého v těle (jediného pravého mesiáše), Boha a jeho služebníky. (2. Jan 7) Označení antikrist je ale nejčastěji užíváno konkrétně pro Satana, Božího odpůrce, žalobce a lháře, bezbožníka ohavnosti.

Tzv. duch antikrista na Zemi působí od začátku tisíciletého království, kdy je nástrojem k vytváření lží a odvádění lidí od Pravdy (tj.spasení skrze Ježíše Krista) tak, aby byla naplněna spravedlnost a každý si mohl svobodně vybrat mezi pravdou a lží. (Jan 8,441. Jan 4,1-3; )

Antikrist bude nakrátko propuštěn z propasti (Zjevení 20:3), aby vykonal poslední a největší svod v dějinách lidstva a to ten, že se bude vydávat za Boha, Stvořitele lidí.
Boží Slovo o něm hovoří tak, že by svedl i vyvolené, kdyby to bylo možné, proto bude ten čas jeho působení zkrácen. (Matouš 24,24) Z toho je zřejmé, že půjde skutečně o mohutnou past a celosvětovou událost. (2. Tesalonickým 2)

příbuzný článek:

https://odkrytelzi.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/otresna-ohavnost-den-deklarace/

https://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/mimozemstane-myslenkovy-zaklad-odporu-proti-bohu/