portrait 3058443 1920 - Apokalyptická proroctví - křesťanský adrenalin

Apokalyptická proroctví – křesťanský adrenalin

Apokalyptická proroctví, nemají žádný užitek pro Boží lid.

Proroctví typu „Francie bude zničena.“, „Přijde válka mezi Izraelem a Íránem.“ , „Prezident Spojených států je antikrist“ nebo „Musíte si rychle udělat zásoby jídla a vody na půl roku.“ mají charakter konspirační teorie  jen s křesťanskou nálepkou a nejsou to skutečná proroctví!

Proroctví podobného ražení mají  lidi zastrašovat. Je až s podivem, kolik lidí tento typ předpovědí vyhledává a nadšeně hltá, podobně jako jiní lidé vyhledávají nejnovější drby v bulvárních plátcích. Je to vlastně takový adrenalin, lidé se vyžívají v nekonečných debatách o detailech předpovědí, s očima navrch hlavy očekávají předpovězené katastrofy.

Předpovědi pro věřící často zahrnují silně apelující výzvy k evangelizaci a tlačí lidi strašákem krátícího se času. Dokonce obsahují někdy i konkrétní údaje (např. o konci světa) typu „zbývají už jen dva nebo tři roky“. Nikoho ale nelze donutit k víře strachem, stejně jako není možné tímto způsobem motivovat  k evangelizaci. Ti, kdo skutečně následují Ježíše, o Něm mluví, protože Ježíš je středem jejich života, nepotřebují nad sebou bič v podobě zastrašujících předpovědí.

Bůh není manipulátor, chce, aby Ho lidé následovali ze své vlastní svobodné vůle, ne proto, že se bojí!

Bůh povolává své proroky, aby bezpečně provedl svůj lid všemi duchovními nástrahami a Satanovými klamy, ne proto, aby přinášeli dech beroucí katastrofické scénáře.

Výsledek těchto předpovědí

-Jsou lidé zbožnější?

Většina lidí, kteří tyto předpovědi vyhledávají, je jimi uchvácena, pohltí je diskutování a přemítání o detailech. Nijak to neprohlubuje vztah těchto lidí s Bohem.

-Je pozornost upoutávána více na Boha?

Pozornost lidí se většinou upíná k tomu, kdo tuto předpověď přináší a tyto tendence přerůstají až k nezdravému obdivu. Rozsuzování předpovědi, které vede k jejímu zpochybnění, je obvykle tvrdě odmítáno.

-Získávají se nové a nezbytné informace?

Doopravdy tyto zdroje nemají co říct a jejich předpovědi jsou jen typováním. Oblíbené výroky typu „Křesťané budou pronásledování“ nepřinášejí nic nového, protože veškeré potřebné informace o tom, co mají očekávat, už Bůh svým následovníkům dal ve svém Slově. Kromě toho taková prohlášení posilují zcestné názory, že poslední časy se poznají podle pronásledování křesťanů. Ve skutečnosti jsou křesťané pronásledováni už od novozákonních dob.

Katastrofické předpovědi označované jako křesťanská proroctví se neliší od výroků nejrůznějších věštců a okultistů, kteří neustále varují před všelijakými katastrofami!

Ti, kteří se rozhodli těmto předpovědím věřit, si vždy najdou něco, co zdánlivě ukazuje na naplnění předpovědi, neboť takoví nehledají pravdu, ale svou oblíbenou iluzi.