1019539 42304636 - Důvody proč Bůh neexistuje...

Důvody proč Bůh neexistuje…

Sada klasických hlášek, kterými lidé argumentují

Tyto argumenty stojí na informacích, které lidem poskytuje ateistická, Bohu nepřátelská společnost a proto není v moci běžné lidské moudrosti proniknout přes tuto bariéru dezinformací. Lidé zkonzumovali a přijali lži a dezinformace jako pravdu

„Slovo Boží Církev  je to samé co Církevní Organizace nebo Rezervace pro křesťany – například Římskokatolická Církev, Církev adventistů a další…“

„Křesťan papá oplatky, stříká na sebe svěcenou vodu v kostele a má doma svaté obrázky

Bůh není, protože je to vědecky dokázáno a nikdo ho ještě neviděl. Navíc je ve školních osnovách vysvětlena podstata všeho“

KLASICKÉ ARGUMENTY ATEISTŮ, KTEŘÍ SVÉMU PŘESVĚDČENÍ NEVĚNUJÍ ČAS

BŮH NENÍ, KDYBY BYL, JAK BY MOHL DOPUSTIT, ŽE…“

  • Tvrdívají lidé, kteří potřebují rychlou myšlenkovou zkratku. Je to ale obdobné, jako by student přišel s geniální teorií, že pracovat nikdo nemusíme, protože přicházejí do schránek jakési sociální dávky. Nikdo z lidí, kteří tuto zkratku použijí, nedokáží podrobně vysvětlit, jak by to mělo fungovat. Požadovali by, aby Bůh zakročil proti veškerému zlu. Ale jak by si to představovali? Jestli by každý člověk měl mít vedle sebe anděla, který by jej trestal za každou špatnost a mučil při každé zlé myšlence, nebo zdali by měl Bůh rovnou vyvraždit všechny lidi, kteří někdy v životě spáchají nějaké zlo – to by nikdo nezbyl. Z toho sami vidíte, že je to samozřejmě úplně irelevantní a dětinsky nerozumný argument. Je obdivuhodné, že jej často používají lidé, co se označují za „moudré“ 🙂 (https://odkrytelzi.cz/slovnik/bozi-spravedlnost/)

„JSI JAKO INKVIZICE CO UPALOVALA NEVINNÉ HODNÉ ČARODĚJKY

„JAK OBHÁJÍŠ KŘIŽÁCKÉ VÝPRAVY?“

  • Nemám proč je obhajovat. Tento argument ale často říkají lidé, co o probírané problematice nechtějí mluvit a chtějí odvést pozornost daleko k imaginárním tématům. Křižácké výpravy nejsou předmětem obhajování. Křižácké výpravy jsou vhodné pouze jako téma pro ukrácení dlouhých večerů. (https://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/cirkevni-organizace/)

„TOBĚ PODOBNÍ VYBÍRALI DESÁTKY A UTLAČOVALI PODDANÉ“

„KŘESŤANSTVÍ, ALE I JINÁ NÁBOŽENSTVÍ  DĚLAJÍ Z LIDÍ OTROKY“

  • Předně, srovnávat křesťanství s jinými náboženstvími je omyl pramenící z nulové informovanosti. Křesťanství je v první řadě vztah s živým Bohem. Kdežto jiná náboženství jsou jen různé formy satanizmu. Pravda, lidé si udělali vlastní organizace, nesoucí název „církev“, ale to je samozřejmě úplně jiná kategorie lidského společenství. Každý, kdo argumentuje tímto bodem, bývá otrokem nějaké věci ze Světa a musí jí denně sloužit. Proto je na otročinu tak alergický. (https://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/kdyz-nekdo-tvrdi-ze-vsechna-uceni-vedou-k-bohu/)

„DRŽÍ VÁS V ŠACHU TÍM, ŽE SE BOJÍTE HŘÍCHŮ

  • … říká ten, kdo nechce vůbec ani pomyslet na to, co všechno už v životě provedl a nechce řešit, komu tím ublížil a kdo bude celý život trpět. A hlavně ten, kdo vůbec netuší, co slovo hřích vlastně znamená! Ten, kdo vyznává teorii, že je zapotřebí „zkusit všechno“, pořádně si užít, dokud to jde. Jedná se převážně o osobu s malým smyslem pro společenskou zodpovědnost a spolehlivost. (https://odkrytelzi.cz/slovnik/hrich/)

BŮH NENÍ, PROTOŽE HO JEŠTĚ NEZACHYTILI ŽÁDNÉ PŘÍSTROJE“

  • Opak je pravdou. Každý okamžik, vše, co vidíme, je jeho podmnožinou. Je to podobný vztah, jako když sledujete DVD. Z děje filmu, z oblečení postav, ani ze stylu soundtracku vůbec nepoznáme, kdo DVDčko koupil, jak vypadal člověk, co jej lisoval, ani co konkrétního je na jeho potisku. Film sice běží z něj, ale nikterak neovlivňuje děj a hudbu. Nic z toho se nedá filmem dokázat, protože ty zásadní informace leží mimo rámec filmového příběhu. (https://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/buh-a-cas/)