267566 7914 - Vstupní brána: bojová umění

Vstupní brána: bojová umění

Judo, karate a další bojová umění nejsou nevinná tělesná cvičení (sportovní disciplíny, chcete-li). Tato umění byla rozvinuta kulturou oplývající démonskými kulty a samy schopnosti, které rozvíjí, závisí na démonických silách.Vše, co při těchto sportovních uměních překračuje ten nejzákladnější stupeň, vždy zahrnuje interakci s démony. V Orientu se učitel i žák po každém tréninku uklánějí před takzvanou „schránou bohů“ (To je police, na níž se uchovávají sošky různých bůžků.)

Žáci jsou vedeni k tomu, aby určitou chvíli strávili meditací před bůžky na této polici

Na západní polokouli ovšem takovýto démonský kult většinou není tak křiklavý. Těch, kteří se uklánějí před schránou bohů, není tolik. Mnohem více je jich zapojeno do juda, karate a jiným bojových umění. Učitel je považován za mistra, kterého žáci také uctívají. Odtud také zvyk uklánět se učiteli před každým tréninkem. Úklony jsou v tomto případě aktem uctívání, které je u východních kultů běžné.

Skutečností je, že nikdo nemůže získat hnědý pás, aniž by se nějakým způsobem neklaněl démonským bohům.

Na Západě jsou tyto obřady zastřené, ale existují zde stejně. Nikdo nemůže dosáhnout stupně černého pásu, aniž by nevěděl, že tu využívá jakýchsi „sil“. Na Východě lidé jasně vědí, že vzývají mocnosti svých bohů. Různé bojové výkřiky, kterým se zde vyučuje a jichž se tu užívá, jsou formou zaříkávání. Když jsi na to dáš pozor, zjistíš, že když jsou v akci, vždy tyto výkřiky vyrážejí. Různé pohyby rukou, které dělají soupeři, když stojí proti sobě tváří v tvář, a také při cvičení a v boji, jsou rovněž formou zaříkávání. Zaříkávání může být vyjádřeno „znamením“ ruky, právě tak jako znakovou řečí komunikují hluchoněmí. V okultismu se tyto zaříkávací formule, realizované znamením ruky, nazývají „runovou řečí“. Runová řeč se často aplikuje v různých jiných situacích nezávisle na druhu bojového umění. Takováto znamení rukou či tělem byla k vyvolávání démonů používána odedávna. Můžeme pozorovat, že tato gesta hojně používají hudební interpreti.

Většina lidí je již při dosažení stupně hnědého pásu obsazena démony