268879 7260 - Je libo skleničku polopravd?

Je libo skleničku polopravd?

Pro mnohé lidi existuje jediný způsob, jak rozsoudit, co je dobré a co špatné: Pomáhá to, dobře to chutná, hezky to vypadá, líbí se to ostatním lidem = je to dobré. Omyl!

Přesto pro mnohé lidi existuje jediný způsob, jak rozsoudit, co je dobré a co špatné: Pomáhá to, dobře to chutná, hezky to vypadá, líbí se to ostatním lidem = je to dobré. Je toto nahlížení správné?

Satanovy nabídky se řídí důsledně vkusem lidí. Jsou lákavé, nápadné až vlezlé, příjemné na pohled, zajímavé, lechtají ego, udržují v lidech pocit, že se rozhodují nezávisle a nejsou ničím z toho ovládáni. Ve světě jsou hodnoceny příznivě a stávají se často celosvětovými trendy a módou. Lidé, kteří neznají jiné než výše popsané kritérium k vyhodnocení toho, co je a není dobré, snadno upadnou do pasti. Nedokážou rozpoznat, že pod sladkostí se skrývá zlo a nebezpečí.

Fridex- pro neřidiče malé vysvětlení – jedná se o chladicí kapalinu. Starší výrobky na bázi ethylenglykolu mají příjemně sladkou chuť, ale  je to jed. Žádný normální člověk by něco takového nevypil, i když to chutná sladce. Chemik, který by si přečetl složení fridexu, ho nemusí ochutnávat, aby poznal, že je to jed.

Lidé, kteří vědí, jak se chová lež, nemusejí zkoušet satanovy nabídky, aby poznali, že je to past a cesta do záhuby.

Satanovy lži mají jedno společné: podbízejí se pyšnému lidskému egu, vzbuzují pýchu na lidskou nezávislost, svobodu, vědění, například tvrdí lidem, že díky vědeckým poznatkům mohou obejít Boží svrchovanost a žít si podle svého, aniž by nesli jakékoli následky. V dnešní době více než kdy jindy volají lidé po svobodě, nezávislosti a vyžadují obojí jako své právo. Tím se stále více zaplétají do satanovy pasti a paradoxně svou svobodu ztrácejí.

Boží pravda nemá podmanivě krásný obal, nekřičí, nepodbízí se, nemanipuluje. Nemění se podle toho, co se lidem zrovna líbí a co chtějí slyšet. Trvá na tom, že lidská nezávislost na Bohu má tragické důsledky. Naše pyšné já se proti této pravdě bouří, odmítá ji a hledá cesty, jak se z její platnosti vymanit. Ale je to asi stejně účinné, jako snaha přeskočit sám sebe, nebo dostat se z bažiny tím, že budeme tahat za límec své košile. Lidem zůstává svoboda rozhodnout se. Buď zvolit satanovo lákavý obal, ale shnilý obsah a nebo pátrat po Boží pravdě, která se bolestně dotýká naší pýchy, ale zároveň uzdravuje. Jméno této Boží pravdy, cesty a života je Ježíš Kristus.