404756 9117 - Blud o tom, že služebník démonů nedokáže psát Biblicky

Blud o tom, že služebník démonů nedokáže psát Biblicky

Služebník démonů, chanellingový kontaktér, satanista v Církevní organizaci, či Rezervaci pro křesťany, prostě člověk připravující manipulaci a klam SAMOZŘEJMĚ může napsat biblický článek. Ba naopak, je to přímo základní prostředek jeho práce. Lež se MUSÍ schovávat za pravdu, musí pravdu připomínat, jinak na ni přece nikdo nenaletí!

Vždyť i udice má návnadu, která vypadá jako něco dobrého k jídlu. Zloděj v marketu se chová jako by byl normální zákazník. A napsaná lež musí vypadat jako „dobrá ke čtení“. Vždyť slovem „pravda“ z principu musí lež sama sebe pojmenovat, aby mohla klamat. Žádná lež se sama nepojmenuje jako lež, stejně jako zloděj si na čelo nedá ceduli „jsem zloděj“.

Pozor na různá „křesťanská svědectví“ nejen na internetu. Nikdy nevíte, které je dílem lháře, který vás chce vést pomocí líbivých slov až ke své LŽI

Aby člověk hledající něco jiného než Pravdu, nenarazil na Pravdu třeba „nechtíc“, jsou každému neustále dávány do cesty svody ke lži. Takové pasti vytváří lidé, šířící antikristovská učení buď záměrně a nebo sami oklamáni. Lidé sloužící tomuto klamu vynaloží veškeré úsilí, aby jejich klam byl co nejdokonalejší. (Ostatně, duchovní vědění není zdaleka jediný obor, kde se projevuje naplno tvořivost lidského klamu. Zloději ze všech oborů často používají mistrný klam)

Budou se tedy dokonce i tvářit jako ti, co odhalují klamy ostatních. Jako „obhájci pravdy“. (budou například katolíky obviňovat z modlářství, a přitom vyučovat jiný klam) Toto odhalování klamů svých kolegů lhářů budou ale používat jen jako rekurzivní past, jako uměle vyvolanou důvěru ve své vlastní kvality. Počítá se s tím, že většina na tuto hru na „pomocníky“ naletí.

Když chce lhář klamat, napíše svědectví, na které budou mnozí křesťané říkat: „AMEN“. Dokonce ho budou rychle šířit dále. Lhář ale vždy podává lživé svědectví a manipuluje s důvěřivými posluchači.

Lhář využívá faktu, že dostatečně líbivě znějící „prokřesťanské“ svědectví bude popletenými křesťany doporučováno mezi sebou, čímž se jeho důvěryhodnost ještě AUTOMATICKY zvýší a lhář si dále zajistí, že jeho psaní bude vyhledáváno. Skupinám lidí, kteří si libují v konkrétních typech svědectví, může lechtat sluch příběhy, které bude vymýšlet jim takzvaně na míru a takoví lidé se dostanou do pasti lživého učitele, který může pomocí jejich vlastní víry v blud, manipulovat jejich myšlením. Do myslí jim zasadí falešného Ducha Bezbožnosti, neboť to je úkolem lháře.

Lhář má dalece dopředu připraveno, jakým postupem vás obelže, až do konce

Není rozumné si myslet, že inteligence démonů je natolik slabá, že nedokážou z biblických slov uplést dokonalou past, naopak. Dokážou nám vnucovat věty či celé knihy, kterým pomocí interpretací cíleně dávají jiný význam, až nás svou logikou postupně vykolejí do úplně jiného směru. Pokud na jejich interpretace slyšíme, dáváme se tím dobrovolně do jejich rukou a necháme svou mysl vést falešnou stopou. Pokud s nimi rozehrajeme hru na „chytřejšího“, vždy prohráváme.

Satan používá ten nejlákavější klam, když nás nechá si myslet, ŽE JSME NA TO PŘIŠLI SAMI

Lidská inteligence nestačí na neustálé dekódování toho, jestli nás satanovi démoni již dostali do nějaké slovní hříčky či nás načapali na tom, že náš tělesný rozum dává slovům jiný význam než mají podle skutečné logiky.

Velmi často jsme naivní, a nasloucháme interpretacím Bible jako by nám je říkal někdo, kdo nám CHCE POMOCI. Vůbec si nechceme připustit, že intelekt „vyučujícího“ má již od prvního slova klamu připraven celý plán, jak nás pomocí spousty slov dostat přesně do pasti a poskytnout nám falešné VÝSLEDKY, kterým navíc budeme věřit, neboť si budeme myslet, že jsou produktem NAŠEHO PŘESVĚDČENÍ.

Lidský INTELEKT nestačí, proto nám Pán Ježíš Kristus poslal Ducha Svatého, toho Ducha pravdy, který nás může vždy bezpečně provést skrze lži. Duch Svatý nemluví sám od sebe, ale když někdo mluví Pravdu, pozná hlas Ducha Svatého! Tím se Duch Svatý radikálně liší od channelingu!

V pošetilé snaze vytvořit SNADNO POUŽITELNÝ KLÍČ NA ROZPOZNÁNÍ PRAVDY velké množství lidí tvrdí, že kde se objeví slova Ježíš, Bůh a Spasení, znamená to, že je to pravé a vhodné k následování. Je to ale to samé, jako by si štika pomyslela: „Plave to ve vodě a třpytí se to, bude to tedy rybka dobrá k zakousnutí“, a zakousne se do třpytky s hákem a vlascem. Člověk zde v pozici chytřejšího nastražil na rybu past, kterou ona svým rozumem neodhalí. Přesně tak líčí pasti inteligentnější cherub na člověka.

Texty, které obsahují povolená slova, se zdají být správné

Někdo povrchně rozsuzuje texty podle toho, zdali obsahují určitá slova, která patří do povolené skupiny slov. NIKOLIV, podle slov se NEpozná, co je proti Bohu a co je pravdivé. Na to musíme text rozsuzovat dle Ducha Svatého v Pravdě. Církevní Organizace tomu nemohou pomáhat, neboť ty slouží lidem a dokážou bludy jen násobit a přibírat.

Navíc nikdo, ani Bůh, nás nenutí pořád číst a studovat dodatečné křesťanské fikce, věděcké domněnky bezbožného světa a nekonečná svědectví o základních jevech.

Hlavní varianty „jakoby Biblických“ lží, které bývají psány V BIBLICKÉM DUCHU:

  1. Dodatečná „upřesňující“ evangelia, která všechno vysvětlují nově a jinak. Viz. anděl Moroni, Ellen Whiteová, Don Bosco, Lorber, Federace Rodin a podobně. Upřesnění probíhá vždy tak, aby to napomáhalo Satanovu šíření klamu. Je to stejné, jako by někdo nyní chtěl dodatečně upřesnit vaší vlastní nájemní smlouvu, vaše školní vysvědčení nebo vaše vlastní staré dopisy. Může se to upravovat různým směrem, ale nikdy už to není pravdivé.
  2. Křesťanské příběhy, které jsou krásné, plné bohů a Ježíšů, plné toho co bůh a ježíš říkají a jak nás vyučují. Je to ale stejné, jako by si někdo založil noviny, ve kterých by si každý den psal zprávy ze světa podle své vlastní fantazie. Volby, návštěvy prezidentů a podobně by si prostě vymýšlel. Mohlo by to být velice pozitivní, chytré a správné, ale nebyla by to Pravda.