727128 89845871 - Past pozitivního myšlení

Past pozitivního myšlení

Nauka o pozitivním myšlení hlásá lež velmi podobnou nauce The Secret. Říká se v ní, „že všechny myšlenky se projevují jako určitá energie, že pozitivní myšlení vytváří rezonanci s různými blahodárnými silami Vesmíru a naopak“. Popravdě se ale stejně jako u The Secret jedná o komunikaci s démony a jejich vzývání

Samozřejmě ani v této nauce není opomenuta zmínka „o bohu“,  jenž lehkověrné snadno uvede v omyl, že je vše v souladu s Bohem.

Jak se připravuje Pozitivní Satanský koktejl

  • Rozeberou se destrukční myšlenky, jenž má člověk  často díky iniciaci a nebo prokletí. Potom je mu ukázáno na pozitivní myšlení  jako na cestu, jak řešit problém. Pokud oslovený člověk zareaguje správně, (uslyší na to) démon se vymění za démona.  Tak tedy démon působící destrukční myšlenky a deprese ustoupí (vymění si pozici) démonu „pozitivní energie“. Může to chvíli i částečně fungovat, ale protože démoni tu nejsou aby lidem pomáhali, či dělali dobro (to nedokážou, ani nemohou) je vždy prioritou odvedení člověka od Boha, jeho zničení, případně jako bonus i zničení jeho blízkých.

A i když může být část myšlenek v takových učeních pravdivá, nenechte se tím ošálit, vložená lež vše převrací a otáčí.

Představte si pozitivní myšlení jako nápoj. Satan člověku nabídne krásnou velkou sklenici plnou vody, přidá pár kostek ledu, lístky máty a  limetku. Nakonec ještě přikápne pár kapek smrtícího jedu. Dáte si?

Napijte se raději ode mne, říká Ježíš Kristus.

Ježíš jí odpověděl: „Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou.“ 11  Žena mu řekla: „Pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká; kde tedy vezmeš tu živou vodu? 12  Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda.“ 13  Ježíš jí odpověděl: „Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. 14  Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.“ 15  Ta žena mu řekla: „Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu.“ 16  Ježíš jí řekl: „Jdi, zavolej svého muže a přijď sem!“