1164526 97856007 - Jak se pozná falešný prorok?

Jak se pozná falešný prorok?

Velmi snadno. I když se schovává za důvěrně známá jména jako je Ježíš, Bůh a podobně, ve skutečnosti přináší úplně jiná učení, než Bible a Písmo.

Správně by měl rovnou říci, že je všechno jinak, že biblický Ježíš ani Bůh neexistují a že přináší něco nového. To by ale nebylo dost účinné a proto raději volí účinnější metodu vydávání se za jiného.

Klamání lidí se provádí postupem: říká, že je to „on“, ten důvěrně známý, co říká pořád stejné věci ale poté říká něco úplně jiného, než říkal ten, za koho se vydává. Výsledek je tedy ten, že neinformovaného posluchače vždy argumentačně oklame. Každým dnem vytváří satanovo přisluhovači, hnaní pýchou na své vědění, mnoho a mnoho klamných textů.

Maskují se za Ježíše, ale hlásí Satanovo plán a ideály, připravují lidi na Satanovo příchod

Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.

příbuzný článek: http://odkrytelzi.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/proroci-nejsou-vestci-predpovidajici-budoucnost/