bangkok 1807480 1920 - Milénium, tisíciletá říše

Milénium, tisíciletá říše

Milénium – tisíciletá říše, znamená kralování kristovců s Kristem, kázání evangelia celému světu, ukončené krátkým propuštěním Bezbožníka a následným druhým příchodem Ježíše Krista, což bude koncem Země a všeho pomíjivého

Velmi často se pomocí Církevních Organizací šíří andělská doktrína s bludem, že Tisíciletá říše teprve přijde v budoucnosti.

https://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/blud-o-tom-ze-teprve-prijde-tisicileta-rise-kristova/

Zde příklad

Bible21 přidává do překladu slůvka, která „budoucí tisíciletou říši“ dodatečně odůvodňují. Velice často se (a to zjevně ne náhodou) stane, že překlad biblických textů přímo vzbuzuje iluzi o tom, že Tisíciletá Kristovo říše teprve bude! I když v originálních (původních) textech v Bibli nic takového naznačeno není. Žel se tato iluze mnoha lidem natolik zalíbila, že už nic jiného nechtějí slyšet.

příbuzný článekhttps://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/priklad-manipulace-prekladu-v-nbk-bible-preklad-21-stoleti-bible-21/