jogging 2343558 1920 - Ti, co nalezli pravdivé informace jsou záhy tvrdě zkoušeni

Ti, co nalezli pravdivé informace jsou záhy tvrdě zkoušeni

Je zde totiž zapotřebí trpělivosti a odvahy, kterou má málokdo…

OdkryteLzi.cz čte mnoho lidí. Lidé jsou zde konfrontováni s realitou a Pravdou, což u mnohých vede k tomu, že informace podobné jako na webu začnou vyhledávat. Spatřují v nich z počátku cestu, po které by mohli jít. Většinou ale tuto cestu nesledují dlouho, neboť Božím plánem je lidi prozkoušet a každého, kdo lásku k Pravdě nemá v srdci, nechat upadnout do nějaké lži, zamilovat se do iluze.

Rychle k učitelům, kteří lechtají sluch

Někteří čtenáři, nastartovaní k „hledání“ webem, začínají pak hledat lidské učitele, kteří jim budou lechtat sluch. Hledají něco, co je bez obětování a bez námahy. Zde přichází Boží Spravedlnost. Pokud je v srdci takového člověka jakákoliv zamilovaná iluze, či láska k nepravosti, je takový čtenář velice rychle za tuto libovolnou NEPRAVDIVOU myšlenku zachycen obrovskou armádou Ducha Bezbožnosti, která má připraveny tisíce variant svodu. Jsou mezi nimi i satanistické rezervace pro křesťany.

Rychle od nehezké pravdy k chlebíčkům a cocacole v Církevních klubech

Tak jako ti, co Pravdu razantně odmítají a stěhují své srdce do okultismu a nauk démonů, stejně i ti, co Pravda původně zaujala, často nechtějí dál používat moudrost a slyšet Ducha Svatého, raději okamžitě spěchají k lidem, kteří je budou vyučovat tomu, co chtějí slyšet.

Právě jim se také nabízí mnoho různých variant Církevních Organizací lidí (tedy jakýchsi klubů či zájmových a volnočasových skupin), které jsou svými různými pravdami postaveny na míru různých oblíbených lidských představ a iluzí.

Původní čtenáři se pak stávají ovečkami v rezervaci pro křesťany a snaží se vedoucím dokázat, že jsou poslušní. Jenže jsou poslušní lidskému vedení a odmítají tím  naslouchat Duchu Svatému, Duchu Pravdy.

V Rezervacích pro „křesťany“ vědí, co chtějí lidé poslouchat

Klasické pasti svodu přicházejí v těchto podobách

Takoví  jsou odborníky v Církevní Organizaci otypováni, k jakému typu svodu jsou náchylní. Je testováno, zda se nechají opět zachytit do klamu skrze tělesný rozum, pomocí klasických pastí:

 • na submisivní radost z toho, že MUSÍ poslouchat vedoucí (služebníček)
 • na radost z toho, že můžou vyslýchat a hlídat jiné lidi a donášet vedoucím (žalobníček)
 • na pouhou radost na členství ve společenství, kde je nám pochlebováno jak jsme „kvalitní a dobří členové“ (pochlebování)
 • na hrdost na svou odolnost vůči sexuálnímu pudu (světec „bez hříchu“)
 • na esoterické návody, jak si přitáhnout blahobyt správnými rituály z Nebe (konference ohně z nebes, křesťanská fikce, evangelium prosperity)
 • na pocit nadřazenosti nad ostatními, na naplnění lidské potřeby někam patřit (pýcha)
 • na hrdost na obrovské chrámy, zlato a majetek obřích Organizací (členství v klubu)
 • na opojnou iluzi „my jsme vítězové a nám patří svět“ (sladká iluze)
 • na magické tajemné setkání „kde bůh mocně koná“, takzvané hurá akce slibovaných zázraků (většinou vedené „kouzelníky“ a plné energetického vysílání rukama)
 • na strach před smrtí a pohádku, že „evangelium je tajupný návod, který lidem zajištuje přežití smrti v kosmické lodi Jeruzalém“ (dobrý pocit, že „já vím, jak se zachránit“)
 • na radost z toho, že se po boku nejmocnější bytosti konečně budou moci mstít a soudit lidi k tortuře v pekle (pomstychtivost a zlé srdce)

Polapení lidé pak jsou instruováni vedoucími Organizace, aby odstranili ze svých osobních prezentací zmínky o OdkrytePravdy.cz či Odkrytelzi.cz. Je jim vysvětleno, že to není nic vhodného pro ně.

Odkrytepravdy.cz a OdkryteLzi.cz bez iluzí odkrývají tyto praktiky, proto jsou ZAPOVĚZENÉ

Právě toto je důvodem, proč stránky co jsou zdánlivě podobné neobsahují odkazy na OdkryteLzi.cz, či tyto odkazy záhy zmizí, i když žádná z Církevních Organizací nemůže nalézt skutečně pravdivé důkazy, proč články nemají Pravdu. Jelikož ukazujeme jasně na nepravosti a Ducha Bezbožnosti, jsou polapenci nuceni smazat odkazy na svých prezentacích a odkaz na tyto stránky.