1382364 69137619 - Média zahlcují lidi zprávami z oblasti astronomie

Média zahlcují lidi zprávami z oblasti astronomie

Média v poslední době vyvíjejí extrémní tlak v podobě chrlení zpráv z oblasti astronomie. Noviny, televize a především internet servírují tento typ zpráv s minimální frekvencí 1 za den, častěji však více. Toto se neděje náhodou

Věda servíruje lidem „zaručené“ důkazy, že život určitě přišel z vesmíru a že přece „určitě“ tam někde ve vesmíru (ať už v naší nebo jiné sluneční soustavě) život musí být, protože tam vědci našli kyslík a vodu.

Cílem je, aby jednoduše vyčerpali kapacitu lidského mozku, pokud jde o objem zpracovávaných informací, a aby se lidé stali postupně zcela lhostejnými a neschopnými rozsoudit, co se za takovými zprávami skrývá.

Nejčastější okruhy témat jsou:

  • antihmota / temná hmota
  • nález vody, kyslíku a dalších atributů nezbytných pro život někde ve vesmíru
  • život přinesený meteority

Meteority, kyslík a voda ve vesmíru

Věda tak servíruje lidem „zaručené“ důkazy, že život určitě přišel z vesmíru a že přece „určitě“ tam někde ve vesmíru (ať už v naší nebo jiné sluneční soustavě) život musí být, protože tam vědci našli kyslík a vodu.

Samozřejmě, že věda nedrží žádné důkazy o existenci mimozemského života nebo o jeho příchodu na Zemi z vesmíru. To ale pro lidi není podstatné. Jsou už zpracovaní natolik, že pojem „vědecký“ je pro ně synonymem pojmu „důvěryhodný, prokázaný“. Při čtení komentářů u takových článků se lze snadno přesvědčit, že názor „nějaký život přece určitě někde ve vesmíru musí existovat“ už vyznává značné a stále rostoucí procento lidí. Další díl práce zde koná sci-fi masáž, díky které lidé i naprosté smyšlenky přestávají odlišovat od reality.

Antihmota

Zprávy s tématem antihmoty či temné hmoty odrážejí neustávající úsilí lidí otevřít okno mezi duchovním a fyzickým světem. Tuto snahu samozřejmě inspiruje a podporuje Satan, který, jak říká Písmo, musí být ještě nakrátko propuštěn. Díky mediální masáži astronomickými zprávami se lidé nad těmito snahami už ani nepozastavují.

Média tedy na jednu stranu lidi dokonale otupujíLŽOU, tím se starají, aby lidé podvědomě přijali, že:

  • život přišel z kosmu (tedy že žádný Bůh na Zemi život nestvořil, ale někdy odněkud prostě na meteoru připlachtily bakterie, popř. jen stavební složky DNA a odstartovaly evoluci.)
  • někde ve vesmíru určitě existují další inteligentní bytosti, které nás dřív nebo později navštíví (tedy že Bůh v Bibli lže, když tvrdí, že stvořil život jen na této planetě, nebo ještě lépe – život na této Zemi stvořily právě mimozemské inteligentní bytosti, případně to byly ony, kdo do vesmíru posílal „nosiče“ biologického materiálu, aby se někde „uchytil“.)
  • výzkum antihmoty / temné hmoty je přece jen takové fyzikální bádání (tedy že otevírání brány mezi světem lidí a démonů je báchorka ke strašení dětí a s vědou to nemá nic společného.)

Jaký je účel celé této lživé masáže?

Všechny nitky se sbíhají v jednom pomyslném bodu, a tím je příchod Bezbožníka jako světovládce.

Lidé už tyto zprávy nechávají prostě proplouvat myslí, aniž by se příliš namáhali zpracovat jejich obsah, protože informace přicházejí v tak rychlém tempu, že kapacita mozku prostě nestačí. Zároveň však podvědomě myšlenky těchto zpráv přijímají a jsou jim čím dál bližší. Tvrzení, že „věda přece dokázala existenci mimozemšťanů a to, že stojí za vznikem života na Zemi“ je stále větším počtem lidí přijato jako fakt díky neustálé masáži – přesně podle úsloví, že stokrát nic umořilo osla.

Žádná Církevní organizace nevyučuje své členy o tom, co znamená příval astronomických zpráv a že je nutno zůstat na stráži a bdít. Naopak, řada Církevních organizací vesele toleruje, že se křesťané krmí myšlenkami sci-fi, nadřazují vědecké poznatky Bibli a nechávají svou mysl otupovat Satanovými bludy.