949126 81245578 e1398527269894 - Ekuména, ekumenismus, ekumenické hnutí

Ekuména, ekumenismus, ekumenické hnutí

Ekumenismus začal v protestantských Církevních Organizacích jako snaha o jejich sjednocení. Je zajímavé, že následně převzala kontrolu nad tímto hnutím Římskokatolická církevní organizace. V dnešní době se pojmem ekuména nebo ekumenismus chápe zpravidla spolupráce a sjednocování různých denominací a církevních organizací obecně chápaných jako křesťanské.

Římskokatolická církev se z původního odmítavého postoje k ekumenickému hnutí posunula na pozici de facto jeho organizátora. Pojem ekumenismus a ekuména se teď stal víceméně symbolem sjednocování všech Církevních organizací pod křídla Římskokatolické církve

Ekumenismus se chápe jako snaha o jednotu mezi různými denominacemi. Jeho úskalí spočívá v tom, že tuto jednotu nadřazuje pravdě!

Základní myšlenka ekumenismu říká: „Nedívejte se na to, že určitá Církevní organizace svým učením a chováním popírá pravdu Bible, hlavní je přece vzájemná láska a tolerance. 

Když se tato Církevní organizace prohlašuje za křesťanskou, tak ji v rámci ekumenismu prostě budeme tolerovat a nebudeme dělat dusno ohledně toho, že její skutky jsou v rozporu s Písmem.“Ekumenismus se tak stává předstupněm teroru humanity, ve kterém bude superláska a supertolerance nadřazena pravdě Božího slova. Jestliže se rozhodneme následovat pravdu bez ohledu na to, co nás to stojí, pak musíme podrobit zkoumání i toto hnutí, přestože dostaneme možná nálepku netolerantního fanatika a budeme vyčnívat z davu tolerantních a poslušných eku-oveček.

Jestliže se římskokatolická (nebo kterákoli jiná) Církevní organizace svou tradicí a učením rozchází s pravdou Bible, nemůže se s touto institucí sjednotit nikdo, kdo chce následovat skutečného živého Boha, který je Pravda. Znamenalo by to, že takový člověk obětoval pravdu na oltáři slepé supertolerance. Boží slovo nás učí, že máme milovat pravdu a odmítat lež. Bůh nikdy nečiní ústupky ve jménu tolerance a falešné lásky!

Napsat komentář