1158787 24816625 - Desátek, desátky

Desátek, desátky

Častý předmět nenávistného napadání Církevních Organizací ze strany jejich odpůrců je placení takzvaných DESÁTKŮ. Jedná se o dobrovolnou finanční dotaci Církevní Organizace, která ve většině případů slouží k budování Organizace. Odpůrcům vadí, že Církevní Organizace má „divné, ale velmi účinné“ argumenty, jak donutit lidi odevzdat své peníze.

Lidská Organizace vždy potřebuje k růstu peníze

Církevní Organizace Lidí se snaží vysvětlit nutnost placení „desátků“ podle Bible, ale naráží na problém. Ježíš vzrůst obřích sebespásných Církevních Organizací (tvořících bludná učení a tradice) nepožadoval a tudíž není v Novém Zákoně nutnost placení desátků organizaci vůbec zachycena.

Verše z Bible, které se používají při obhajobě nutnosti placení Desátků Organizaci

Proto se pro nutnost zásobování Organizace penězmi vysvětluje verši typu: Bůh miluje štědrého dárce, Bůh miluje upřímného dárce, Dejte nám něco a Bůh vám to desetkrát vrátí“ a podobně. Tyto slogany mají motivovat členy Církevní Organizace k tomu, aby přispívali do kasy.

Peníze, které tak lidé chtěli věnovat Bohu, tak končí v klubovém systému organizace. Největší finanční prostředky vybrané velkými organizacemi slouží na budování chrámů a až příliš často na šíření bludných nauk. Nauky Ducha Bezbožnosti budou rozšířeny právě díky penězům, které lidé odevzdali jako desátky svým Organizacím.

Bludné nauky jsou velmi často účelové interpretace Bible, které lákavou nepravdou (Například že členství a rituály Organizace znamenají jistotu záchrany života v Nebi) povolávají statisíce potencionálních platičů desátků.

Vybírání desátků se neobejde bez divných myšlenkových asociací

Vybírání desátků bývá v Organizacích glorifikováno a obzvláště v křesťanských rezervacích je používáno na pokryteckou manipulaci lidmi. Průvodní povídání vedoucích Církevních Organizací působí často dojem, že čím víc dáme peněz, tím více z Boha vypadne požehnání a že když budu dávat málo, znamená to, že nejsem zbožný, nebo že nejsem požehnaný, jsem špatně a proto toho mám málo na rozdávání. Jakoby vznikal dojem takového začarovaného kruhu, který nutí „víc platit“. To už se ale blížíme k esoterice The Secret dokumentu Tajemství.

Církevní Organizace udělaly z placení desátků spásnou povinnost, neboť samy sebe prohlásily za jedinou pravou církev

Církevní Organizace Lidí se samy považují (nebo lidem tvrdí že jsou) církev Božího lidu. Velmi často (skoro vždy) se konkrétní Organizace dokonce prohlašuje za jedinou pravou Církev mezi ostatními Organizacemi, které označuje jako pomýlené. Pokud by něco mělo být označeno za velké rouhání proti Bohu, co jiného by to mohlo být než zrovna toto tvrzení.

  1. Ježíš mluvil o desátcích jen v souvislosti s farizeji a jednou i se zákoníky.
  2. Ježíš nezrušil ustanovení, že desátky má jíst levijec, obětující a jeho dům, sirotek, vdova a cizinec.
  3. Ježíš v Mt 23,23 hovoří o desátcích z rostlin. Židé totiž v souladu se Zákonem dávali desátky v naturáliích. Již více než 6. století židé znali a používali peníze, avšak Ježíš ani slovem nezměnil obsah desátků z naturálií na peníze.
  4. Ježíš své učedníky nikdy nenapomenul, že nedávají desátky. (Učedníci ani nemohli dávat desátky, protože nepracovali na poli, když následovali Ježíše.)
  5. Ježíš učedníky nikdy neučil z proroctví Malachiáše, že jim hrozí prokletí, nebudou-li dávat desátky.
  6. Ježíš nikdy neučil o desátcích jako o předzákonním skutku, který by zůstával v platnosti pro křesťany. Právě naopak, Ježíš hovoří v Mt 23,23 o desátcích jako o skutku zákona Mojžíšova.
  7. Ježíš nepřikázal křesťanům dávat desátky.
  8. Ježíš byl sám tesař a proto neodváděl žádné desátky.
  9. Ježíš neřekl nic o tom, že desátky mají být dávány křesťanským apoštolům, kazatelům a starším.
  10. Pán Ježíš neslibuje ani nepřipomíná žádné požehnání spojené s desátky.

Co o desátcích hovoří jiné zdroje na porovnání a rozsouzení

http://www.cirkev-jezise-krista.cz/informace-o-cirkvi/vira-a-nauka/desatek-finance.html

http://cs.wikipedia.org/wiki/Des%C3%A1tek

http://desatky.webzdarma.cz/

desetina