1395013 48012689 - Zlo v umění

Zlo v umění

Jedním z ohavných způsobů jak šířit zlo mezi lidmi, je šířit ho prostřednictvím „umění“. Jakékoliv dílo, opěvující a glorifikující zlo a špatné myšlenky je ŠPATNÉ. Nejhorší jsou díla, která OMLOUVAJÍ ZLO, či ve svých textech ospravedlňují vykonavatele zlých věcí.

Za zlé věci v uměleckých dílech považuji:

  • Pitvání se v psychickém trápení kvůli mezilidským vztahům a popisování smutných a trápivých pocitů, vedoucích k sebevražedným myšlenkám.
  • Popisování depresivních stavů z pocitů lidí co neznají Boha a tak tápou v tomhle světě a nedokážou najít žádný smysl ničeho.
  • Ospravedlňování zločinů a vysvětlování co k nim vedlo.
  • Ponižování různých skupin lidí z různých subjektivních důvodů.