1192445 51095811 - ANOREXIE, Porucha Přijmu Potravy

ANOREXIE, Porucha Přijmu Potravy

Asi to některé překvapí, jiné nepotěší a mnohé naštve, ale Anorexie je duchovní nemoc, neboli problém způsobený démony! Tudíž je na ni nejlepším lékem lék duchovní! Tím je moc a autorita Ježíše Krista, nebojte se Ho požádat o pomoc!

Cesta k Bohu je zároveň i cestou od Poruchy Přijmu Potravy. Rozhodnutí je jen na Vás. 

Všechny druhy Poruchy Přijmu Potravy jsou založeny na vyvolávání pocitů viny, na pocitech nejistoty a méněcennosti či přímo bezcennosti. Je to způsob, jakým démoni získávají čím dál větší moc v životech lidí s Poruchou Přijmu Potravy, způsob, kterým ničí jejich životy.  Oběti Poruchy Přijmu Potravy slyší hlasy, které jim ničí život (Hlasy obětem přikazují, zakazují, některé je uráží, křičí na ně, vyhrožují jim apod…) Démoni, kteří stojí za těmi hlasy jsou rozhodnuti své oběti zabít. Problémy s jídlem, ačkoli je to oblast, která přímo ohrožuje na životě, jsou jen „špičkou ledovce“, jehož základnu tvoří právě pocity méněcennosti, nejistoty, výčitky a sebeodsouzení.

Cesta k Bohu je cestou od démonů.

Když se podíváte na jednotlivé případy lidí s Poruch Přijmu Potravy, zjistíte, že jsou téměř totožné. Prakticky stejné myšlenkové a pocitové útoky, urážky a výčitky od těch hlasů. Zdá se, jako by měly „stejnou školu“ (a také to tak je). Démonům se podařilo najít velmi spolehlivý způsob, jak ničit lidské bytosti a tak se jej drží.

Pokud několik let „létáte“ v anorexii a  již jste se neúspěšně pokusili vrátit k normálnímu způsobu života a stravování, máte v hlavě ty výčitky tak dlouho, že už jim věříte. Posloucháte ty urážky a odsouzení a nevíte, jestli nejsou pravdivá. Nedokážete rozpoznat, co je realita, a co je pouze práce těch zlých hlasů. Nechápete, že to, co slyšíte a vidíte Vy, druzí neslyší a nevidí. Váš pohled do zrcadla je velmi zkreslený, realitu zahlédnete jen výjimečně a brzy znovu uvěříte tomu, že jste hnusní, bezcenní, tlustí…

Poproste Boha o pomoc, modlete se v Ježíšově jménu a ve víře v něj hledejte pomoc, věřte, Bůh je mocnější než démon jenž Vás sužuje

Démon bude dělat všechno možné, aby Vás zastavil. Netrapte se nad tím, že se Vám pokaždé nepodaří zvítězit, a nevzdávejte to! Bůh s Vámi