1292051 47981441 - Okultismus, esoterika, kartářství - moderní koníček

Okultismus, esoterika, kartářství – moderní koníček

Kartářství a různé další formy věštění se stále více dostávají do popředí zájmu veřejnosti. Všechny tyto aktivity jsou zpravidla prezentovány jako moderní „ženské“ a stávají se stejným hobby jako dříve pletení nebo vyšívání.

Neexistuje snad jediný časopis nebo pořad pro ženy, který by se nezabýval horoskopy, čtením z ruky a podobnými okultními činnostmi. Odjakživa byly okultní vědy intuitivního rázu spojovány převážně se ženami a v dnešní době masivně narůstá počet zdrojů tak, aby tak zasáhl maximální část populace.

Všechny zdroje prezentující tyto formy věštění mají shodné rysy: tajemnou atmosféru. Žijeme sice v racionální, „vědecké“ době, ale ono to „nějak“ funguje, „něco“ na tom je…., je to příslib nějakého profitu. Vždyť věštba od kartářky se mi vyplnila, takže tam chodím, abych věděla, s čím mám do budoucna počítat a mohla se připravit… Pro lidi matoucí údajná neškodnost podobných věšteb, pocit, že se jim nic nemůže stát, naopak že se dozví něco navíc, že budou mít náskok, přichystat se na to, co má přijít je jejich krutým omylem. Pravda je opakem, přivolávají si velké zlo do svých životů. Vědmy, (když v sobě náhodou objevíte „věštecký dar“ a myslíte, že můžete lidem pomáhat v obtížných situacích) táhne i příslib služby dalším lidem, takže se cítí jako užitečné „sloužící dobru“ ale je to žel jen velkou blamáží pro ně, i všechny zúčastněné. Démoni nikomu nebudou složit k jeho dobru, vše je vždy určené ke konečnému zničení co nejvíce lidí, někde více rafinovaně, někdy méně, ale naprosto vždy. Kartářství, věštectví a podobně jsou démonické aktivity (obcování s démony)

Satan je nepřítelem lidí, rozhodně nepodniká žádné aktivity k jejich dobru, ač se to může na první pohled zdát jakkoliv hezké, milé, přátelské pořád je to jen „kabát“ skrývající nadlidskou nenávist, přitahující prokletí, dnes, stejně jako kdysi v rajské zahradě. “

  • Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“
  • 2Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme.
  • 3Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: ‚Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.‘“
  • 4Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti.
  • 5Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“

Byla to lež, lidé Satanovi uvěřili a zemřeli a dnes opět dělají stejnou chybu!

Prolistujte si časopisy určené ženám a dívkám nebo nalaďte pořad, jehož cílovou diváckou skupinou jsou ženy (např. na mateřské dovolené, v domácnosti apod.) uvidíte, jak daleko Satan zašel ve svém verbování ochotných (žel minimálně ze začátku zcela nevědomých) služebnic, které budou samy sebe vnímat jako dobrodějky, které pomáhají lidem vidět „za oponu“ poznat sebe sama.

Dívky jsou připravovány na to, že těmito postupy mohou získat, co chtějí (přítele, materiální věci, moc a vliv na druhé lidi….) Mužští spolupracovníci Satana se častěji věnují aktivitám, které působí „vědečtěji“ (ne tolik intuitivně), ať už je to složité a zdánlivě odborné vypočítávání horoskopů, homeopatie nebo třeba akupunktura. Do všech oblastí života tak mocně prosakuje snaha nalákat co nejvíce lidí, kteří budou dále předávat kletby (skrze věštění) nebo zasvěcovat démonům (např. skrze reiki, léčení s anděly.) Tyto okultní a esoterní aktivity jsou tak stále více vnímány jako zajímavé, atraktivní a užitečné.

Tito lidé tak tvoří mocnou a vlivnou skupinu, která slouží Satanu s přesvědčením, že dělají užitečnou, nesobeckou, nebo přinejmenším neškodnou věc. Opak je pravdou, tyto oběti Satanovo i vlastních lží ničí nejen své životy, ale i životy svých blízkých, svých přátel, nepřátel a všech kdo se jich poptávají včetně těch, na koho se poptávají