802266 83206706 - Pětina lidí už věří, že mimozemšťané žijí mezi námi

Pětina lidí už věří, že mimozemšťané žijí mezi námi

Podle nedávného průzkumu (psáno 17.12.2011) , jehož výsledky byly zveřejněny v tisku, už zhruba pětina lidí věří, že mimozemšťané nejen existují, ale dokonce se pohybují přímo mezi námi. Článek doslova uvádí, že „lidé mimozemšťany milují“

Stále narůstající procento lidí věří v existenci inteligentních bytostí z jiných planet a navíc pořád více touží, aby tyto bytosti lidi navštívily a vedly je na „vyšší úroveň existence“. Tento trend je mohutně podporován např. hnutím Share international a jeho čelním představitele, channelerem Benjaminem Crémem. (Pan Créme o sobě tvrdí, že je poslem božské bytosti Majtréja, která se chystá demaskovat při Dni deklarace).

Není náhoda, že nejvíce lidí věřících v existenci a příchod mimozemšťanů, je statisticky zjištěno v Indii. Tato země je kolébkou hinduismu, démonického náboženství, a v kultuře země přežívají legendy o bozích v létajících strojích. Je tedy zřejmé, že báje této kultury odkazují ke kontaktu s padlými anděly Satanova kruhu. Lidé jsou zde velmi otevření démonickému působení a logicky jim tedy nepřipadá divné očekávat návrat démonických božstev.

Nárůst počtu lidí, kteří si přejí příchod „vyspělých mimozemských bratrů“ a touží po jejich pomoci při přechodu na vyšší úroveň bytí, výmluvně svědčí o krátící se době před příchodem Otřesné ohavnosti. Touha lidstva po příchodu mimozemských entit bude nakonec vyslyšena a lidem se stane podle jejich přání. Nicméně půjde o dokonalou Satanovu šarádu, při níž bude sám sebe vydávat za boha a stvořitele pozemského života a své démony za mimozemské vyspělejší „bratry“ lidí. Přinese vlastní překroucenou interpretaci Bible a dokonalé důkazy, že on je tím pravým bohem.

Půjde o období extrémního zkoušení Božího lidu.