1442760 96337043 - Řeš problémy podle pořadí důležitosti

Řeš problémy podle pořadí důležitosti

Pokud se nacházíme na palubě lodi, která právě najela starou minu a do podpalubí se valí spousta vody, NENÍ VHODNÝ ČAS na to začít řešit způsob žehlení halenek lodních stevardek.

Stejně se chovají Církve, které nevyučují, co se ve Světě odehrává a jaké věci jsou smrtelně nebezpečné. Nechají své členy, aby si nasbírali co naleznou a konzumovali to.

Ten, kdo přeci jen začne žehlení v tento kritický okamžik řešit, je:

hloupý či obelhaný někým dalším a rozhodně by neměl o činnosti na lodi rozhodovat a nebo nepřítel, který chce, aby všichni na lodi zemřeli.

Neexistuje žádná třetí varianta. Každý den však křesťané tímto způsobem řeší své problémy.

Poslal by někdo do lesa své děti pro všemožné houby na smaženici, aniž by jim řekl, které jsou smrtelně jedovaté?

Je velké množství těch, kteří tvrdí, že je nejlepší děti naučit znát jen ty houby, které jsou dobré, a o jedovatých nemluvit. Takový je zmatený a nebo od zlého. Vždyť proč lidé neseberou jedovaté houby? Pouze proto, že ví, že houby jedlé a i ty jedovaté vypadají PODOBNĚ.

Stejně se chovají Církevní organizace, které nevyučují, co se ve Světě odehrává a jaké věci jsou smrtelně nebezpečné. Nechají své členy, aby si nasbírali co naleznou a konzumovali to.

Toto může udělat jen:

Církevní Organizace, která neučí pravdivě, že venku vládne nepřítel Satan, a neměla by tudíž vést lidi.

nepřítel, který se tváří, že je „Církev“, ale je jen rezervací pro křesťany

Učení hinduismu se do křesťanství dostaly právě tak, že oklamané a zmatené Církevní Organizace neustále tvrdily, že se nebudou zajímat o věci Zlého ale budou jen „hledět na Krista“. No ale když pak přišly nové věci, tak protože věci Zlého neznali, tak je prostě považovali za věci dobré a začaly je praktikovat.

Dejme si malé příklady

Pokud máme například Církevní Organizaci, která nemá proroky a my se za ně nemodlíme, je hlavní věc k řešení modlit se za to, aby byli proroci do sboru nasměřování a aby přišli. Jestli se koupí tyto nebo tyto reproduktory je v ten okamžik zcela podružné, neboť máme slepé společenství.

Když zjistíme, že chodíme do křesťanské rezervace kde vládne Duch Bezbožnosti a nikoliv do pravého sboru, je mnohem důležitější sbor opustit než řešit, jakým způsobem se budou zpívat chvály.

Když zjistíme, že se v Církevní Organizaci vyučují věci, které se přímo vysmívají Bohu a rouhají se, je to samozřejmě mnohem naléhavější k řešení, než podrobné detaily sexuálního života takto klamaných lidí.

Čím blíže budete řešení opravdu ZÁVAŽNÝCH prohřešků vůči Bohu, tím více vám Satan bude přihrávat k řešení méně důležité problémy, aby vás zastavil.

Nejlépe vám Satan předhodí problémy, které VYŘEŠIT NEJDOU. To je jeho oblíbená taktika, neboť se velmi baví tím, jak se křesťané zuřivě snaží řešit jeho (tedy satanovo) vlastní připomínky a jsou tak jím vedeni. (používá se rčení: „vozit na vařené nudli“)

Proto křesťané upadají například do:

  • potřeby řešit problémy na druhé části planety v rámci charity
  • potřeby mučit lidi ze světa (bezbožné) zakazováním potratů
  • pokoušet se zastavit projevy vlastní sexuality a snažit se jí „VYDRŽET“ až do naprostého zhroucení
  • touhy vykřikovat na ulici hesla, na která jsou lidi naučeni Satanem reagovat popuzeně
  • touhy modlením se pokoušet přemluvit Boha, aby nesvobodně zmanipuloval lidské životy svou mocí, což je mimořádné nepochopení principů Boží svobody