monte alban 2929951 - Kontakt s mimozemšťany už je brán jako nesporný fakt

Kontakt s mimozemšťany už je brán jako nesporný fakt

Pro Satana je nutné lidskou mysl zpracovat tak, aby nepřemýšlela nad důkazy a slepě přijala, že kosmičtí bratři nakonec „musí přijít“.

Dnešní média jsou plná zpráv o „jistotě“ mimozemského života, o „nalezení podporujících důkazů“, a ačkoliv po přečtení článku zjistíte, že jsou to jen dohady, veřejné mínění ovlivňují dokonale, koneckonců málokdo čte víc, než nadpisy. Převážná většina lidí věří, že „nejsme ve vesmíru sami“. Satan a jeho démoni jsou obdivováni jako údajní „návštěvníci z kosmu“. Fascinace jevem UFO a údajnými kosmickými bytostmi je ale „novinka“ stará tisíce let. Důkazy najdeme v mytologii a pověstech řady národů od Indie až po Mayské a Aztécké civilizace, některé kultury tyto bytosti označují jako své dávné bohy

Mezi organizovanými skupinami jsou u nás nejznámější Raeliáni a Vesmírní lidé, založené prý přímo na pokyn “shora” mimozemšťany a otevřeně se hlásící k jejich odkazu, k jejich poselství a učení. Tedy organizace založené na základě pokynů přijatých channelingem od démona, vydávajícího se za „kosmickou bytost“. Je zajímavé, jak v jednom se tato jejich prohlášení shodují – vždy jde o „vyspělou vesmírnou civilizaci“, která má lidem pomoci s přechodem na „vyšší úroveň existence“.

Přesně jak říká Písmo. Satan bude klamat zázraky a znameními, a celý svět za ním půjde v obdivu.