Nepatříme k žádné Organizaci lidí. Nejsme skrytou a anonymní aktivitou nějaké Cíkevní Organizace, propagující doktrínu přijatou od anděla či skrze channeling. Nepatříme k žádnému "hnutí" lidí, ani žádné hnutí a lidské učení nepodporujeme. Kdo tvrdí opak, snaží se vás oklamat.

Univerzální návod jak najít Pravdu

Většina lidí dá více na doporučení známého než na televizní reklamu. Proto se i televize snaží působit jako kamarád. V čem spočívá větší důvěra v informace od kamaráda oproti informacím od nabízejícího?

Vysvětlení je jednoduché. U vtíravě nabízejícího tušíme potřebu zisku a tudíš, že má důvod  lhát a manipulovat s námi. U důvěrného přítele předpokládáme, že nám jen chce pomoci.

Proto univerzální návod na hledání Pravdy je prostý: Stačí nedůvěřovat zdrojům, které MAJÍ DŮVOD LHÁT! To je primární pravidlo při hledání Pravdy a je nutné jej nekompromisně dodržovat

Znamená to, že jakmile odhalíme lživé úmysly našeho zdroje informací, je nutné nedůvěřovat informacím, které z tohoto zdroje VZEŠLY. Je totiž jasné, že obsahují klam určený k našemu poškozování. Myšlenky, které nám díky tomu vnuknul lhář, jsou MANIPULACÍ.

 Každý kdo začne důvěřovat lháři, JE ZTRACEN V PASTI!

Návštěvníci Církevních organizací se rádi zaobírají výsledky Vědy a hledají v nich „cesty k Bohu„. Přitom zrovna tyto vědní obory vychází ze snahy Boha popřít a vysvětlit vše bezbožným způsobem. Zaobírání se myšlenkovými vývody takových učení je tedy pouhé máchání se ve stoce záměrně zmanipulovaných informací. Je  ale zbytečné upřímně se máchat ve stoce, kterou někdo připravil ve snaze popřít to, co v ní hledáme.

Na pravdu je světem pořád útočeno, vynechává ji, odvádí od ní pozornost a nebo ji rovnou vylučuje. To proto, že PRAVDA MÁ MOC OSVOBODIT OD ZLÉHO!

Často také Pravdu identifikujete podle toho, že na ni ten, kdo je podezřelý jako podvodník, útočí. Nebo ji zavrhuje stylem: „Nic o tom nevím, ale tohle to jistě nebude.“ Podobně jako při tvrzení: „Nevíme co stvořilo Vesmír, ale Bůh to rozhodně nebyl“, nebo: „Věřím že tam Nahoře něco je, ale Bůh to rozhodně není“. Všechny tyto výroky svědčí o tom, že podvodník pravdu zná, jen se ji snaží ignorovat. Příklad manipulativního tvrzení: „Nikdo neví, co znamená fenomén UFO, ale www.odkrytelzi.cz rozhodně nemají pravdu!“

Když poznáte, že vám někdo záměrně lhal, vyvarujte se dalšího přijímání informací od něho!

Častou chybou lidí, kteří se nechali oklamat Satanovým překrouceným podáním Ježíšova výroku o nastavení druhé tváře, je přehlížení nepřátel ve vlastních řadách. Když identifikujeme, že nám někdo opravdu záměrně lhal kvůli manipulaci, nemůžeme to jen tak přejít a nechat si lhát dál. Opravdu to není stejné, jako trvale odpouštět bratru či sestře v Kristu jeho špatnosti. Zde se jedná o vykázání nepřítele z vlastních řad a nikoliv o prominutí zlých skutků bližnímu.

Odpuštění v tomto případě se nerovná tomu, že jej necháme nás opět klamat. Musíme to řešit, ale i odpustit, neboť i zlého člověka Bůh stvořil pro zlý den.

Nikterak nás nešlechtí, když někoho odhalíme jako manipulátora a satanského služebníka a nastavením druhé tváře ho vlastně necháme úspěšně pokračovat v jeho díle.

příbuzný článek: http://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/pravda-vlastnosti-pravdy/