905342 93922297 - Příklad manipulace překladu v NBK (Bible - překlad 21. století - Bible 21)

Příklad manipulace překladu v NBK (Bible – překlad 21. století – Bible 21)

Pozor na chyby v překladu Bible 21 (Bible – překlad 21. století – Bible 21)

Satan dokázal v lidských myslích změnit význam Biblických slov. Zde o tom samostatný článek: Kategorie slov s vylhaným novým významem.

Změněná slova pak mění význam celých vět. Bible 21 se záměrně vzdaluje původnímu překladu tak, aby lépe obhájila učení Církevních organizací. Ti, kdo tuto verzi Bible překládali, se nejspíš nechali strhnout učením své organizace, a tak se stalo, že slova a věty  dostávají trochu jiný význam, než tam byl původně. Pokud vás pravda nezajímá, pak vás tyto nepřesnosti nechají chladnými, ale pokud Vám to není jedno, používejte raději starší a méně „upravené“ překlady.

Příklad:

NBK: Otci se zalíbilo, aby v Kristu Ježíši přebývala veškerá plnost a aby skrze něho smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže – aby skrze něho smířil vše jak na zemi, tak v nebesích (NBK – Koloským 1, 19-20).

English Standard Version: 19 For God was pleased to have all his fullness dwell in the Son 20 and through him to reconcile all things to himself by making peace through the blood of his cross – through him, whether things on earth or things in heaven. (Koloským 1, 19-20 dle English Standard Version)

KK: 19. Poněvadž se zalíbilo Otci, aby v něm všecka plnost přebývala, 20. A skrze něho aby smířil s sebou všecko, v pokoj uvodě skrze krev kříže jeho, skrze něj, pravím, buďto ty věci, kteréž jsou na zemi, buď ty, kteréž jsou na nebi. (Koloským 1, 19-20 dle klasické Kraličky)

Jedná se o verš 20. Rozdíly:

První Rozdíl v NBK: „a aby skrze něho smířil všechno se sebou A ZPŮSOBIL POKOJ skrze krev jeho kříže“

V NBK došlo k posunu vztahu mezi větami a tím i významu – jak v anglické verzi, tak v kraličce udává první věta co se stalo a druhá věta jak se to stalo, zatímco NBK tvrdí, že se staly dvě různé věci (po sobě).
Je značný rozdíl mezi tím říct: „… aby skrze něho smířil všechno se sebou a způsobil pokoj …“ (poselství NBK) a  „… aby skrze něho smířil všechno se sebou tak, že způsobil pokoj …“ (poselství KK, ESV). Přesně takový je význam souvětí v kraličce a anglické verzi.

Je to jako říct, žes „nastoupil do auta a nastartoval otočením klíčku v zapalování“ (KK, ESV) proti „nastoupil do auta a nastartoval a otočil klíčkem v zapalování“ (NBK).
Druhý rozdíl v NBK jen dotahuje první, ale je o dost zásadnější: „aby skrze něho smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže – aby skrze něho smířil vše jak na zemi, tak v nebesích“.

V kraličce a angl.verzi jak jsem se snažil vyzdvihnout výše je prostřední věta „tak, že způsobil pokoj skrze krev jeho kříže – skrze něj,“ vložená do věty hlavní a konkretizuje způsob jakým věta hlavní proběhla. A pro úplnost: hlavní věta říká „a aby skrze něho smířil všechno se sebou, jak na zemi, tak v nebesích

Jasně z toho vyplývá, že Bůh usmířil vše se sebou samým skrze kříž!

PROTI TOMU STOJÍ NBK, která rozvíjí započatou myšlenku, že Bůh usmířil vše se sebou, a pak způsobil pokoj. A dodává, že Bůh způsobil pokoj, aby tak usmířil vše na zemi i na nebi!

DŮSLEDEK: NBK (Bible – překlad 21. století – Bible 21) směřuje k tomu, že Bůh usmířil vše mezi sebou! Což je v rozporu, jak s anglickou verzí, tak s kraličkou. Obě totiž mluví pouze o tom, že Bůh usmířil vše se sebou samým. NBK zde tedy prosazuje jakýsi smír mezi vším na zemi a na nebi. To je ovšem manipulace s pravdou a to znamená lež.

2010 11 21 102733 - Příklad manipulace překladu v NBK (Bible - překlad 21. století - Bible 21)

 

2010 11 21 102944 - Příklad manipulace překladu v NBK (Bible - překlad 21. století - Bible 21)

 

2010 11 30 190407 adventisticka casova posloupnost - Příklad manipulace překladu v NBK (Bible - překlad 21. století - Bible 21)

 

dechem duchem 500x223 - Příklad manipulace překladu v NBK (Bible - překlad 21. století - Bible 21)

 

kralování s kristem na tisíc let cr 500x431 - Příklad manipulace překladu v NBK (Bible - překlad 21. století - Bible 21)

 

potom jsem spatřil mrtvé 500x281 - Příklad manipulace překladu v NBK (Bible - překlad 21. století - Bible 21)

 

 

Zjeveni 13 16 v B21 dá v ostatnich nutí a rozkazuje 500x224 - Příklad manipulace překladu v NBK (Bible - překlad 21. století - Bible 21)

 

zjevení 13 12 v B21 to bude a v ostatnich to trva porad 500x253 - Příklad manipulace překladu v NBK (Bible - překlad 21. století - Bible 21)

ROZSUZUJTE SAMI!