1019642 63590745 - Kategorie slov s vylhaným novým významem

Kategorie slov s vylhaným novým významem

Satan záměrně změnil význam biblických slov tak, aby lidé díky nově přijatému významu nechápali slova Bible a mohli si vytvářet lživé interpretace

Do kategorie slov s vylhaným novým významem patří:
(každé slovo je zároveň odkazem na článek)

Pokání 

Hřích

Spasení

Evangelium

Prorok

Nepravost

Peklo

Nebe

Církev

Ježíš Kristus

Bůh

Čas

Sedmileté soužení

Apostáze

Vytržení

Rouhání