118151 4922 - Lunární a hormonální jóga nabízejí démonické uzdravení

Lunární a hormonální jóga nabízejí démonické uzdravení

Tváří se tedy spíše jako léčebná metoda. Ve skutečnosti jde ovšem o směs jógy a rituálů nejrůznějších „přírodních“ národů (tedy národů sloužících démonům) a lidem je tak nabízeno démonické uzdravení fyzických problémů.

Hormonální a lunární jóga jsou dva typy cvičení, které se zdánlivě primárně zaměřují na uzdravení při různých poruchách žláz s vnitřní sekrecí (hormonální jóga) nebo se používají jako terapie při problémech s početím a plodností. (lunární jóga)

Tváří se tedy spíše jako léčebná metoda. Ve skutečnosti jde ovšem o směs jógy a rituálů nejrůznějších „přírodních“ národů (tedy národů sloužících démonům) a lidem je tak nabízeno démonické uzdravení fyzických problémů.

Ne náhodou se tyto metody spojují s dalšími esoterními postupy, jako je pasivní meditace, dechová cvičení apod. a zdůrazňuje se, jak i tento postup lidem zaručí celkovou harmonii a pohodu. To obě metody usvědčuje, že jejich základ je stejně démonický jako u klasické jógy a rozhodně se NEJEDNÁ o pouhé fyzické cvičení.

Lunární jóga se tedy primárně zaměřuje na ženy a snaží se je nalákat na údajné zlepšení plodnosti, odstranění problémů spojených s menstruačním cyklem, zvýšení kreativity. Směšuje tak v sobě démonickou jógu s prvky esoteriky a láká nádechem tajemna a pocitu ženské sounáležitosti. Jde opět o odpornou past, jak dostat člověka do démonické svázanosti.

Stejně jako u svých ostatních pastí i zde Satan primárně uspokojuje lidské tělesno a odměnou za to, že se člověk otevře démonským duchům, nabízí pocity vzrušení, přílivu energie, zvýšení vitality či vyřešení zdravotních problémů.

příbuzné články:

https://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/joga-zpusob-odevzdani-tela-demonum/

https://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/vstupni-brana-joga/