1005410 79275762 - Jakmile se začne mluvit o bohu, který je svazován Časem, mluví se o Satanovi

Jakmile se začne mluvit o bohu, který je svazován Časem, mluví se o Satanovi

Podrobně si popišme jednoduchý princip, jakým jsou lidé pyšným sebepřesvědčováním oklamáni tak, aby místo všemohoucího Boha uctívali Satana (který se za Boha jen vydává), ale charakterizuje ho právě to, že mu: „zbývá  jen málo času“.

Všechno učení VĚDY (mimo Bible) podávají Boha všemohoucího tak, že je omezen Časem a v podstatě s časem ZÁVODÍ

KAŽDÉ UČENÍ, popisující Boha všemohoucího (stvořitele Času) jako bytost podléhající Času, patří LHÁŘŮM. Do těchto učení patří VĚDA, ale také naprostá většina všech učení, které přicházejí z Církevních Organizací. Tato učení slouží k tomu, aby oklamaly ty, kdož míří do záhuby.

Příklad jak chybně je popisován Bůh Stvořitel:

  • Je popisován jako někdo, kdo si vytvořil plán a ten se nyní snaží dodržet různými zásahy do běhu světa.

Ještě jednou si tedy připomeňme, že prakticky všechny informace, které člověk dostává z médií, obsahují tento klam. I když někteří lidé tyto lži o Bohu poslouchat nechtějí, je to jedno, neboť jakmile zapnou televizi, nebo otevřou časopis,  tak se takové lži stejně dozvídají. Tím se mění jejich vnímání a oni podvědomě přijmou tento názor. Důkazem pravdivosti tohoto tvrzení je fakt, že většina lidí je v oblasti popírání Boha dobře vzdělána i když se o toto ani nikdy zajímat nechtěla .

Naprostá většina lidí dokáže velice přesně odvyprávět příběh jak proběhla samovolná evoluce života z neživé hmoty i přes to, že jediné důkazy samotné vědy říkají, že je to naprosto vyloučené. Satan velice snadno drží své přitakávače pomocí jejich pýchy na vlastní vědomosti

Lidé chtějí být chytří „jako bohové“. To samozřejmě z principu není možné a toto chtění je vždy jen zneužitelné tím, kdo není Bůh Stvořitel, ale je chytřejší než všichni lidé, to je  Satan.

Bůh stvořitel není ničím závislý na Čase, neboť ho stvořil.

Z toho jasně vyplývají základní Boží vlastnosti, je totiž Vševědoucí, Všemouhoucí, jeho slova vždy platí a nikdy nepominou. Nemá pro nás konec ani počátek, nic se mu nemůže vymknout kontrole. Náš Čas, zná ještě než jediný náš den nastal, ale také zná jak každý z nás dopadl.

Myšlenka na to, že Bůh Stvořitel je na Čase závislý je první a zásadní krok ke vzpouře vůči Bohu. Tato vzpoura se může jen dále rozvíjet.

Satan je podrobným znalcem emoce, zvané PÝCHA, (v téhle podobě, je to pýcha na své znalosti). Satanovi je Bohem dovoleno klamat pomocí různých divů a zázraků lidi, kteří pro svou pýchu na různé znalosti ignorují Pravdu

Bůh je ten, který stvořil čas a z toho vychází, že ví úplně všechno, co bylo, co je i co se stane a neexistuje nic a nikdo, kdo by ho mohl překvapit, nebo o kom by nevěděl a ani nic a nikdo se nemůže vyhnout jeho spravedlivému soudu!