tarot 2114403 1280 - Věštění, vysvětlení jak funguje

Věštění, vysvětlení jak funguje

Věštění budoucnosti je název pro okultní aktivitu, při které démon našeptává svému lidskému spolupracovníku kletbu pro člověka, který „touží znát budoucnost“. Démoni čekají, až člověk bude vědomě vzývat duchovní svět a tázat se, nebo jen prostě na věštbu přistoupí, tím dostávají legální právo (před Bohem) s takovým člověkem komunikovat.

Když je zřejmé, že lidé vzývají a spoléhají na jiné entity, než na Boha Stvořitele, podstrčí démoni člověku přesně takové informace, aby upoutaly jeho zájem. Potom totiž můžou takového člověka snadno vodit za nos.

Touha po dotazování se nejen na budoucnost „neznámých bytostí duchovního světa“ je projevem náboženského fanatismu (vzhledem k Mocnostem a démonům), kdy si člověk nechá „neznámem“ nakazovat, vyhrožovat a manipulovat k různým činnostem. Bůh takto nejedná, je úplnou jistotou, že takto získané informace  jsou zlomyslná lež démonů.

Lidský spolupracovník démona se nazývá věštec, vědma a podobně. Ke zvýšení efektu se přidávají nejrůznější kulisy a objekty, které mají často čistě „zaměřovací“ význam. (Umožňují lepší hmotný kontakt démona s člověkem. Mezi takové předměty patří siderické kyvadlo, věštecká koule, věštění z kávové sedliny, věštecké karty, věštecké kyvadélko, spiritistická tabulka, spiritistický vozík, spiritistické pomůcky).

Démon nezná budoucnost, ale vytváří podmínky pro vznik událostí pomocí manipulace

Démon nezná budoucnost, ale potřebuje svou oběť přivést do své moci . Pod atraktivní nabídkou „předpovídání budoucnosti“ může hravě svést ztrápeného či znuděného člověka na svou stranu.

Démon při věštění nezná budoucnost, jelikož neleží mimo Čas jako „vševědoucí“ Bůh, Stvořitel světa i Času. To je hlavní rozpoznávací znamení Boží Pravdy a démonské lži! Věštba je tedy KLETBA, neboli vyslovení teze, která se má naplnit a kterou důvěřivý člověk přijímá.

Zvýšení důvěryhodnosti pomocí předání „odposlechnutých“ informací

Pro zvýšení důvěryhodnosti démon přidá ke kletbě ještě podrobné informace z dosavadního života klamaného. Ten potom, úplně ohromen faktem, že „něco či někdo“ zná i tajné informace a snadno pak vydá svůj život démonově kletbě. Většinou s myšlenkou, že se odevzdává do rukou „něčemu vyššímu“, nebo „osudu“. Netušíc, že je obětí PODVODU.

Člověk, který věštbu-kletbu přijal, se tak začne jejího naplnění bát, nebo je očekávat. Tím se stal otrokem okultních vlivů a je každopádně pod mocí démona.

POZOR NA ZDÁNLIVĚ DOBRÉ ZPRÁVY. Je to zaručené fungující PAST na lidi!

Pod vidinou nějaké zdánlivě pozitivní kletby třeba přijde partner, nebo jiný závazek, který je ale určený k tomu, aby vás zničil. Jistě ve svém okolí naleznete spousty důkazů, že to tak je. Pokud se vám toto bude zdát maximálně zákeřné, úskočné a nemorální, je tomu tak. Démonská lež se projevuje vždy zrádně. Jinými slovy, věštec se dotazuje duchovního světa. Jelikož ovšem nespecifikuje, koho se ptá, a nebo dokonce přímo oslovuje démonské duchy, je jasné, že se dozví pouze manipulativní lež od démonů.

Znát budoucnost přímo není možné, vzniknul by časoprostorový paradox, neboli konání mimo Boží vůli. Pouze sám Bůh Stvořitel dokáže lidem dát informace o budoucnosti, většinou ovšem spíše ve formě zjevení v podobenství. Takto ukázané informace jsou přesně vytvořeny tak, aby se jimi člověk mohl řídit, ale nemohl je zneužít. Také jsou Bohem připraveny tak, aby jeho lid rozpoznal, že ona událost nastala, a to podle toho, že na ni bude podobenství sedět.

příbuzný článek:

http://odkrytelzi.cz/slovnik/kletba-prokleti-uhranuti/

http://odkrytelzi.cz/slovnik/vyvolavani-duchu/

http://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/spiritizmus-vyvolavani-duchu-kontakty-se-zemrelymi/