Nepatříme k žádné Organizaci lidí. Nejsme skrytou a anonymní aktivitou nějaké Cíkevní Organizace, propagující doktrínu přijatou od anděla či skrze channeling. Nepatříme k žádnému "hnutí" lidí, ani žádné hnutí a lidské učení nepodporujeme. Kdo tvrdí opak, snaží se vás oklamat.

Nepřísahejte, Přísaha, Proč nemá smysl před Bohem přísahat?

Přísaha je přesvědčování, že něco v budoucnu uděláme. Přesvědčování přísahou má dva důvody

  • První je funkce uklidňování, utěšování. Tu používáme, když potřebujeme někoho rozrušeného nebo rozzlobeného uklidnit či potěšit
  • Druhá funkce je hanebné klamání, kdy vůbec nevíme, jak to dopadne, a nebo přímo chceme podat klamnou informaci

Bůh rovnou vidí i to, co se stane až do konce, neboť sám leží mimo Čas, přísaha pro něho nemá žádný význam

Přísaha může i z hodného člověka rovnou udělat před Bohem lháře. Bůh totiž zároveň s vyslovenou přísahou rovněž vidí, zdali se podaří ji dodržet. To znamená, že je úplně zbytečné ji říkat, neboť je důležité co se opravdu stane a ne to, co jsme říkali. A žádný člověk neví, co bude za pár okamžiků, natož aby přísahal, co se stane v budoucnu.

Proto nepřísahejme, prostě to udělejme!

Proto před Bohem nemá smysl přísahat, což nám sám v Písmu přikazuje. Buď prostě to, o čem jsme měli v úmyslu přísahat, udělejme a k něčemu směřujme, nebo mlčme.

Důležitý projev Ducha Bezbožnosti mezi křesťany

Znovu a znovu vídám na evangelizačních akcích pokusy o vymítání démonů a zbavování lidí hříchů okultizmu, kde pastor či kazatel nutí vymítané osoby opakovat přísahy, že už se karet nikdy nedotknou a podobně. Toto je nesmírně nebezpečné a kontraproduktivní. Co si o tom máme myslet? Vypadá to, jako by takový pastor buď neznal Boží Slovo, nebo jako by chtěl lidi uvádět do akutního nebezpečí Boží zloby. Vždyť ani vymítaný, ani pastor neví nic o tom, co se přihodí další den. Můžete mít sebelepší přesvědčení, že se ničeho takového nedopustíte, ale jen čas ukáže,  jestli je to pravda.

Nedělejte ze sebe před Bohem lháře, neboť On bere přísahy velmi vážně!