alien 1534975 1920 - Křesťané sami vyučují o existenci mimozemšťanů

Křesťané sami vyučují o existenci mimozemšťanů

Zpracování lidí Satanem pokročilo natolik, že sami křesťané hledají v Bibli oporu pro vyučování o existenci mimozemských civilizací a vyučují, že není nic zhoubného na víře v existenci mimozemského života. V církevních organizacích se toto vyučování postupně stane zcela normálním (trend zpravidla začne u mládeže, která je dokonaleji zpracovaná sci-fi kulturou, filmy, literaturou a PC hrami).

Mezi křesťany se tak jako zhoubná nemoc rozšíří Satanovo učení a křesťané jej s klidem přijmou za své a dokonce hravě obhájí Biblí.

Mezi takovými křesťany se tak jako zhoubná nemoc rozšíří Satanovo učení a oni jej s klidem přijmou za své a dokonce „hravě obhájí“ Biblí.

Jako důkaz uveďme citaci z jednoho portálu, který se tváří křesťansky. Ale takových názorů bude jen a jen přibývat.

———- Začátek komentované citace, (komentáře tučně): ———

Co z toho vše vyplývá?

I když se můžou objevit mezi náboženskými fundamentalisty objevit názory zcela opačné, tak mimozemský život i mimozemské civilizace není nic, co by bylo v rozporu s křesťanskou vírou.

Dokonalý protimluv, který jinými slovy sděluje, že Satanovo učení není nic, co by bylo v rozporu s křesťanskou vírou. Z Boha dělá lháře, který prohlašuje o svém Slově, že jde o konečnou a plnou pravdu, a zatím by v případě existence mimozemských civilizací muselo nutně jít jen o místní příručku pro lidi.

A závěrem bych se chtěl ještě vrátit na samotný začátek svého článku, když jsem se jako teenager lámal hlavu s tím, zda zájem o mimozemské civilizace je vůči Bohu něčím špatným nebo ne. Jak jsem se nad tím v průběhu dalších let zabýval, dospěl jsem k přesvědčení, že špatným vůči Bohu by spíš byl názor opačný, kterému říkám „osamocenionizmus“. To je víra, že život na Zemi je ve vesmíru vzácný či dokonce ojedinělý. Na tento zjednodušelý názor, který bohužel rádo přijímá i mnoho tzv. skeptiků, neexistuje jediný vědecký důkaz.

Zásadní chyba. Věda, která byla Satanem založena jako nástroj k popírání Boha, nemůže poskytovat důkazy, které by byly Božím věcem prospěšné.

A podle mého, zde uvedeného, názoru je tedy v rozporu i s pohledem náboženským. Až na to, že křesťanství s náboženstvím nemá cokoli společného.

Představme si víru v to, že Stvořitel, jenž je všeobecně vnímán jako všemohoucí, by v celém obrovském vesmíru, obsahujícím triliardy hvězd a ještě víc planet, dokázal zvládnout stvořit pouze jednu jedinou planetu ze životem. Nevím jak z vašeho, ale z mého pohledu je to jednoznačně vědomé omezování, snižování či dokonce pochybování o Boží všemohoucnosti.

To, že se Bůh rozhodl stvořit pouze tento svět a lidstvo, není žádným důkazem Jeho omezenosti. Jako by to, že se Bůh rozhodne něco neudělat, znamenalo, že není všemocným.

Takže pokud se někdo bojí otevřít mysl vůči mimozemským civilizacím jen z důvodu náboženské víry, tak jsem mu snad ukázal, že se ji k tomu už klidně otevřít může. Na zájmu o mimozemský život není vůbec nic špatného. Spíše naopak.

———- Konec komentované citace ———–

Zde už je přímo návod: „Otevřete mysl myšlence, že mimozemšťané existují, protože pokud to neuděláte, umenšujete tím Boží majestát a děláte z Boha omezence.“ Tedy jde už o čistě Satanskou nauku dokonale maskovanou jako ryze křesťanské vyučování. V křesťanech probouzí takové učení strach, že Boha dostatečně nectí, když nevěří v existenci mimozemšťanů, či dokonce že se touto nevírou Bohu rouhají. Krutou ironií je, že naopak právě víra v to, že Bůh stvořil další civilizace ve vesmíru, je extrémním rouháním.

 

Příbuzné články:

Křesťan a myšlenky na UFO

Mimozemšťané jako myšlenkový základ odporu proti Bohu

Mimozemšťané

Římskokatolická církev připravuje na příchod mimozemšťanů

Satan manipuluje lidstvo k očekávání kontaktu s mimozemšťany