1109143 72176513 - Nebezpečná past lucidního snění

Nebezpečná past lucidního snění

Lucidní snění se dostává do popředí zájmu mnoha lidí, k čemuž přispívá i zpopularizování tohoto fenoménu Vědou

Pojem lucidní snění označuje (údajný) sen, při němž si člověk nejen uvědomuje, že sní, ale je také schopen svůj sen ovládat. Je očividné, že zde vstupuje na scénu duchovní sféra a lucidní snílci nevědomky pracují se svým duchovním tělem, které ovládají vůlí.

Jestliže se člověk naučí ovládat své duchovní tělo podle své vůle a svého přání, je takto získaná schopnost vždy démonická. Bůh může svým služebníkům dávat sny a vidění, nicméně pokaždé se tak děje z Jeho vůle, ne z vůle člověka.

Lucidní snění je tedy, stejně jako astrální cestování nebo technika vizualizace, vstupní branou pro démonské duchy. Ti pak člověku umožňují ovládat jeho duchovní tělo a vstupovat do kontaktu s duchovním světem. Takový kontakt pak nevědomý člověk považuje za sen, ale o sen ve skutečnosti NEJDE.

Satan používá svůj nástroj – druhou vědu, aby lucidní snění zpřístupnil širokému spektru lidí a naučil je, jak tuto schopnost získat. Také fakt, že lucidní snění se lze naučit, je velmi zajímavý a je to důkazem, že se nejedná o skutečné snění, ale o využívání duchovních schopností a otevírání se vlivu duchovních entit.

Lucidní snění a jeho problematika:

  • 1) Lidé se naučí ovládat své duchovní tělo dle své vůle a vstoupí do nedovoleného a závadného kontaktu s duchovním světem
  • 2) Díky tomu je démonům dovoleno zasahovat do životů těchto lidí a nejrůznějšími způsoby své oběti obelhávat
  • 3) Lidé přijmou lež, které je démoni vyučí (démon se v lucidním snu může klidně vydávat za „duchovního rádce“, „mistra“ apod.) Takto klamaný člověk je přesvědčen,  že je stále ve snu, který plně ovládá. Přitom se nachází v duchovním světě a není schopen lest prohlédnout.
  • 4) Démoni dokážou lidi zmást natolik, že pak ztrácejí schopnost rozlišit realitu a fantazii.
  • 5) Lidé se můžou stát na lucidním snění závislými, protože „všední“ realita pro ně bude příliš nudná nebo ubíjející a nebude jim dávat takový pocit moci, jako lucidní snění, během něhož mohou sami sebe klamat, že vytvářet svou vlastní realitu.
  • 6) Lidé budou utvrzeni ve víře v pravdivost učení Tajemství a sami sebe přesvědčí, že jejich myšlenka je tvůrčí silou. V lucidním snu přece uvidí, jak se „realita“ přizpůsobuje jejich přáním.

Lucidní snění je tedy záludná a zrádná past

příbuzný článek:  https://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/astralni-cestovani-lucidni-sneni-hypnoza/