838283 42620914 - Věřící člověk

Věřící člověk

Věřící je obecné pojmenování pro člověka, který se zabývá duchovnem. Statisticky se tak ale označují převážně lidé věřící naukám démonů, jen malé procento z věřících věří opravdu v Boha Stvořitele. (Podrobněji v Příběhu všech Příběhů)

Věřící člověk sám sebe pojmenuje jak chce, i když si říká křesťan, může si tak říkat, ale nemusí jím být

Každý člověk, který trochu přemýšlí, časem narazí na otázky smyslu existence lidí i celého Vesmíru, povšimne si zákonitostí, které jsou nadřazeny viditelnému a hmatatelnému světu.

Jakmile pak takový člověk obrátí pozornost do duchovního světa, čekají na něho dvě cesty

  • První cesta směřuje k poznání principů těla a života na Zemi. Na takové cestě je cílem všechno, co je dobré pro tělo, dobrý pocit, rozkoš a uspokojení. Cesty poznání principů těla a fungování života jsou mnohé a mají svého pána. Pokud se principy života těla uchopí lidským rozumem, vznikají pojmy zla, tedy opaku Spravedlnosti – zrada, vražda, krádež (to je ve světě zvířat normální).
  • Druhá cesta spatřuje, že tělo a jeho principy jsou pomíjivé, a že uspokojení těla je jen projevem sil, které vládnou tělu. Člověk jdoucí po této druhé cestě spatřuje další zákonitosti. Zákonitosti spravedlnosti netělesné lásky těšící se z Pravdy. Srdce takového člověka shledá cestu těla jako pomíjivou a hledá toho, kdo vše stvořil a kdo je dokonale spravedlivý.

Pánem té první cesty je Satan, byl stvořen Bohem Stvořitelem jako nejkrásnější bytost a byl i nástrojem pro tvoření principů života. Další známé jméno pro něj je Lucifer a byl také stvořen pro možnost svobodné volby, více v PVP

Druhá cesta je nabídkou Boha stvořitele, byla umožněna obětí Božího syna Ježíše Krista

Kterou z těch cest si vyberete je jen na Vás a je vaším absolutně svobodným rozhodnutím

Těla živých tvorů žijí ze světa v neuvěřitelně složitém systému, vznikají, zanikají, množí se. Ale Bůh rozhodl, že do lidského těla ze země vloží ducha, tím vznikla bytost, která v těle nese obraz Božího ducha. Lucifer proto nazývá člověka „nejzkaženějším zvířetem“, neboť to, co má v sobě člověk z Boha, vždy stojí proti principům Těla.

Je psáno, že na konci nejprve musí přijít odstoupení od Boha, rozšíří se nepravost, Bůh sešle mocné dílo klamu aby svedeni byli všichni, kdo nepřijali lásku k Pravdě a tak se i do čela křesťanů postaví ohavnost bezbožnosti. Je tudíž jisté, že vývoj křesťanství bude směřovat k tomu, že na konci většina lidí, co sebe nazývají „křesťané“, budou uctívat antikristovská učení, pomocí Satanovo taktiky na oklamání celého světa.

Esoterici (vyznavači učení Božího Odpůrce Satana) se také nazývají věřící

Dokonce často říkají, že věří bohu. Víme, že Boží Odpůrce Satan se za Boha Stvořitele vydává a patří mu i název – bůh tohoto Světa. Proto vyznavači esoterních učení mohou říkat, že věří v boha, ale i sami to definují tak, že je to jiný bůh než ten, co se zjevuje v Bibli. Tento bůh, (Satan) se rád prezentuje všemi prostředky napodobujícími Boha Stvořitele, (taktikou na oklamání celého lidstva).