899192 60313058 - Feng Shui, Feng-shui, Feng-šuej - co je jeho podstata

Feng Shui, Feng-shui, Feng-šuej – co je jeho podstata

Démonské učení, které je součástí magických obřadů zasvěcení obytných prostor démonické bytosti.

Samotné Feng Shui se maskuje za estetické učení, které svou podobou opravdu velmi připomíná. I samotné vědmy ho však správně zařazují mezi magii. Člověk, který uposlechne tato rituální pravidla a podřizuje jim svůj obytný prostor, dává démonským bytostem povolení k zacílení na osoby v tomto prostoru žijícím.

Znovu a znovu a znovu se zde používá materiálových a tvarových kombinací, které jsou pro bytosti snáze rozeznatelné a které nemohou být náhodné, (rozuměj, žije v nich člověk, který si jejich vliv přeje, to je důležité z hlediska duchovních zákonů).

Jiné označení pro podobnou službu je „likvidace geopatogenních zón„. Geopatogenní zóny mají být jistá místa, které „něčemu“ nevyhovují, nebo se na nich „něco“ může a nebo nemůže dít. Biotronici, zabývající se „geopatogenními zónami“, potom rozdávají různé předměty a nebo provádějí různé rituály, aby tyto zóny jakoby „odstranili“. Biotronici tedy provádí stejnou démonickou službu jako dávní šamani.

Osoby, které se věnují tomuto rituálu a jsou již démonem dobývány, bývají agresivní při odkrývání démonické podstaty tohoto učení a propadají záchvatům velkého vzteku. To ale nic nemění na tom, že Feng-shui je démonická nauka, člověku nepřátelská.