1414416 28489993 - Skutečná úloha Církve Kristovy

Skutečná úloha Církve Kristovy

Slovem Církev není míněna žádná lidmi vytvořená hierarchicky uspořádaná Církevní organizace, Církev Kristova je tvořena všemi skutečnými následovníky Ježíše Krista

Své následovníky Ježíš pověřil kázáním evangelia: Marek 16,15 A řekl jim:

„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.

Toto je tedy primárním úkolem Církve Kristovy. Evangelium bude kázáno celému světu, aby ti, kdo patří Bohu, uvěřili, a ti, kdo nemilují pravdu v Ježíši, odsoudili sami sebe tím, že evangelium odmítnou a nebudou tedy mít před Bohem výmluvu.

2. Korintským 2,15-16 Jsme totiž jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu; ta vůně proniká k těm, kteří docházejí spásy, i k těm, kteří spějí k zahynutí. Jedněm jsme smrtonosnou vůní vedoucí k záhubě, druhým vůní životodárnou vedoucí k životu.

Samozřejmě, že těm, kdo evangelium Ježíše Krista odmítnou, se Církev jeví jako nudná a vyučování jako bezobsažné a nesrozumitelné. To ovšem neznamená, že se Boží věrní mají začít chovat tak, aby tyto lidi „bavili“

Reklamní kampaně církevních organizací

Mnohé církevní organizace ale přesto lákají lidi doslova reklamními slogany typu „Jsme církev otevřená všem“, „U nás se nemusíte bát nudných bohoslužeb“, „Zažijete inspirující bohoslužbu.“, „Naše církev vychází vstříc současným potřebám“, „Snažíme se dělat církev moderním a kvalitním způsobem.“ apod. Jako by se duchovní situace měnila podle trendů tohoto světa, a to, co bylo určeno pro Církev v novozákonní době, už pro „moderní“ křesťany neplatilo.

Církevní organizace se začaly chovat tak, aby nalákaly lidi ze světa na to, co je jim blízké a co je pro ně zajímavé – sledují, co je v dané době „trendy“ a pružně na to reagují, stejně jako výrobci a obchodníci reagují na aktuální poptávku.

Bible k tomu říká: Římanům 12,2 A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Někteří členové těchto organizací možná namítnou, že když jejich akce nebudou zábavné, nikdo na ně nepřijde. Má ale nějaký smysl radovat se z lidí, kteří přicházejí právě jen proto, že je nějaká akce baví, a ne proto, že touží nalézt pravdu v Bohu? Vždyť takový člověk se klidně po návštěvě zábavné církevní akce půjde stejně dobře pobavit na diskotéku nebo třeba do karaoke baru.

Lákat lidi na zábavu v církevní organizaci je zcela zcestné, pokud tito lidé nepřicházejí s touhou najít pravdu.

Představitelé církevních organizací, kteří lákají lidi na štědrost, zábavu, modernost apod., se nestarají primárně o to, zda takto nalákaní lidé mají skutečně zájem o následování Boha. Museli by jim totiž přiznat, že patřit Bohu vždy něco stojí, není to zábava, ale doslova ztráta života zde na tomto světě. Toto evangelium ale v „trendy“ církevních organizacích neuslyšíte. Lidi by totiž „nebavilo“, ale naopak ty, kdo vyhledávají církevní organizaci jen pro rozptýlení, toto plné evangelium odradí.

Peníze mluví

Pro církevní organizace je ovšem nezbytné navyšovat počet svých členů, a proto mnohdy v této věci účel světí prostředky. Protože každá církevní organizace potřebuje pro svůj provoz finance, je logické, že čím více členů, tím více organizace získá peněz. Pravda v Bohu a její následování se tak stává zcela druhořadou věcí. Bible nezná pojmy „moderní církev“, „zábavná církev“ apod. Tato agitace slouží pouze k užitku církevních organizací a k tomu, aby si jejich vedení mohlo udělat další čárku na soupisce členů, díky kterým získává finanční prostředky.

Shromáždění skutečných následovníků Boha

Pro ty, kdo následují Boha, neslouží společná shromáždění Božích věrných (což není totéž jako shromáždění členů Církevních organizací) k zábavě, ale k tomu, aby se společně navzájem vyučovali, budovali, sdíleli a povzbuzovali, a aby s nimi Bůh mohl pracovat. Proto se takové shromažďování vůbec nemusí odehrávat pod záštitou jakékoli lidské církevní organizace a rozhodně není jeho účelem přinášet lidem ze světa rozptýlení.

Shrnutí

Stejně jako v době svého založení, i dnes je Církev Kristova povolána k tomu, aby zasévala evangelium Ježíše Krista ve světě, nikoli aby lidi bavila, přizpůsobovala se světu (jehož bohem je Satan) a stávala se klubem, kam si lidé chodí poklábosit a relaxovat.

příbuzný článek:  https://odkrytelzi.cz/slovnik/cirkev-telo-kristovo-obecna-cirkev/