396369 1688 - Evangelium, Boží Evangelium

Evangelium, Boží Evangelium

Co Boží Evangelium JE

  • Je to zpráva, která hovoří o existenci Boha, o jeho záměrech s lidmi, o příchodu Boha na zem v lidském těle, Ježíše Krista, jeho obětování se za všechny lidi, možnosti přijmout Jeho oběť jako zástupnou za odpuštění hříchu, porážce Satana a smrti, seslání Ducha Svatého a možnosti následování Krista, nejen zde na zemi, ale i na věčnost. TO jsou slova, která se shodují s tím, co doopravdy Bůh chce říci lidem.

Co Boží Evangelium NENÍ

  • Různí „křesťané“ při svých „evangelizačních akcích“ říkají, že jsme všichni odsouzení (to jsme), ale, že oni mají fintu a zaručený tip na rituál, po kterém jsou lidé automaticky označeni pro záchranu života po smrti.

Církevní Organizace tedy podávají význam slova „evangelium“ jako „dobrá zpráva“ o tom, že přežití smrti v Nebi je možné jednoduchým rituálem a příslušností k jejich jediné a vyvolené organizované skupině. (Zkuste ale říct jehovistům, že jste pokřtěni u protestantů, katolíkům, že u adventistů a tak podobně, budou řešit,  jak vás toho rituálu zbavit).

Význam sousloví „dobrá zpráva“ nutné brát jako „hodnotná zpráva“, která je dobrá tím, že je pravá a pravdivá„Evangelium“ které kážou Církevní Organizace je podvrh!

Pojem „Evangelium“ je předmětem velké lži a manipulace, kterou šíří Církevní Organizace, Rezervace pro křesťany a jiné sekty.

Lháři využívají směs pravdivých a ověřitelných tvrzení s vlastní interpretací Bible a se zcela jasnými výmysly k vyvolání tělesného strachu lidí před smrtí a peklem, načež jim vzápětí nabízí Bohem podepsaný a zaručený“ záchranný náboženský rituál a příslušnost v organizaci, která při konci civilizace, či po smrti, zajistí přežití/záchranu. Říkají tomu „jistota Spasení“. Tím ze sebe takové Organizace dělají jediného majitele takového správného návodu, jak přežít konec světa, smrt a strašlivá utrpení. Není možné takovou nabídku odmítnout, už proto, že nedává žádnou možnost volby.  Lákají zástupy lidí, které chtějí takový rituál vykonat, jen proto, aby měli tu jejich zaručenou záchranu.

Evangelium musí být nejprve kázáno do celého Světa, teprve pak může přijít konec!

Všechny lživé nauky různých náboženství a démonských channeligů budou postaveny do konfrontace s Pravdou, aby někteří lidé mohli přijmout PRAVDU a většina lidí mohla společně odstoupit od Pravdy a od Boha a zavrhnout svědectví o Pravdě!