910632 88030724 - Členové církevních organizací tolerují zlo ve jménu "lásky"

Členové církevních organizací tolerují zlo ve jménu „lásky“

Počet zdrojů šířících superlásku a humanitu roste geometrickou řadou. Satan se snaží oslovit co nejvíce lidí, proto jsou jeho prezentace líbivé, dojemné, silně útočící na emoce lidí a tělesný rozum. Někteří lidé, kteří si říkají křesťané, zejména na sociálních sítích v lepším případě mlčky tolerují, v horším případě dokonce vítají na svých profilech příspěvky z oblasti esoteriky či okultismu (obrázky, videa, afirmace). Bible takovou moudrost označuje za přízemní, živočišnou a ďábelskou

Existuje několik pravděpodobných důvodů pro toto jednání.

  • 1) nerozpoznání, že nejrůznější sladké obrázky (např. andělůdraků), emocionálně laděná okultní a new age videa, přání s andělíčky, esoterní afirmace a podobně jsou zlé. (Nenaslouchání Duchu svatému, jehož hlas před těmito věcmi varuje.)
  • 2) ví, že tyto věci nejsou dobré, ale nechce „se dotknout“ těch, kdo na jeho profil tato satanská díla umisťují, a tak prostě mlčí, či dokonce za něco takového i poděkuje. Místo aby dotyčného člověka upozornil, že jde o zlou věc a podobně laděné příspěvky smazal. (Odpor proti Duchu svatému, jehož hlas před těmito věcmi varuje.)
  • 3) obava, z nařčení z odsuzování, netolerance, že se na něj jeho přátelé rozhněvají a přestanou s ním komunikovat a odmítání podobných příspěvků bude znamenat, že vůči lidem nemá dost lásky. Takovému člověku je milejší udržet si poklidné vztahy s lidmi, než jim říct pravdu, a tak se toto udržení dobrých vztahů děje na úkor Boží pravdy. (Má raději lidi než Boha)


Pokud se takovýmito výroky člověk trvale sytí, přejdou do jeho podvědomí tak, až v něm zakoření.

Když pak falešný bůh přijde s šířením těchto idejí, budou mít oklamaní pocit, že „to je přece ono a tohle musí být pravý Bůh.“ Bez problémů tak přijmou satanovy nauky a jeho novou víru.  Satan vždy bude usilovat o to, aby lidi zmátl a svedl od pravdy (Boha) ke svému klamu.

Jako dobrý příklad lze použít příhodu s otrokyní, která měla věšteckého ducha (tedy démona). Přestože říkala o učednících pravdu, Pavel po nějakém čase zkoumání a rozsuzování tuto „reklamu“ odmítl a démona ze ženy vyhnal.

Pokud si někdo říká Křesťan, nemůže tyto závadné věci tolerovat, či se dokonce tvářit, že jde o milou pozornost, to nemá nic společného s láskou! Je to buď projevem katastrofální nevědomosti, vzpoury nebo neochoty stát se cílem kritiky.

Je třeba mít na paměti, že ne vše, co je milé, příjemné, sladké a dojemné, je zároveň dobré. Takoví lidé, kteří mlčí k tomu, co se tváří jako dobré, ale vidí, že je zlem, odporují Duchu Svatému, nepřekážejí Satanu a sami sebe tak manévrují k postupnému přijímání supertolerance a superlásky.

Naivita takových rádobykřesťanů, kteří snad očekávají, že když satanský zdroj mluví líbivě, přestává být satanským, je až neuvěřitelná. Jako by Bible nemluvila o tom, že satan vystupuje jako anděl světla a je mistrem klamu.

Bible nás učí: 2. Korintským 6, 14-15 Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Beliálem?