lion 2885618 1920 - Satan nechce, aby se o něm mluvilo pravdivě

Satan nechce, aby se o něm mluvilo pravdivě

Satan šíří absurdní myšlenku, že mluvením o něm mu lidé vzdávají poctu a dělají reklamu

Mlčet o zlých věcech znamená tiše je tolerovat.

Samozřejmě se tato myšlenka týká křesťanů, kteří opravdově vyučují o satanu a jeho aktivitách. Je to prostá, ale velmi účinná taktika. Když se mluví o satanu ve světle Božího slova a odhaluje se  jak nad ním zvítězit, vždy se objeví někdo, kdo se ozve s tvrzením, že se tím satanu dělá reklama a nemělo by se o něm vůbec mluvit nebo psát.

Jak je to možné?

Satanovi démoni mohou do mysli lidí vkládat myšlenky (aniž by v těchto lidech přebývali). Satan si nepřeje, aby se hovořilo o jeho aktivitách, pastech a způsobech, kterými obelhává lidi (ať už jde o okultismus, filmy, esoteriku nebo cokoli jiného), proto kdykoli hrozí, že by se někdo mohl dozvědět pravdu, démoni prostě do mysli těchto lidí vkládají myšlenky: „Nemělo by se mluvit (psát) o satanu, protože se mu tím vzdává pocta. Tohle nemůžu poslouchat (číst), je to vlastně propagace Satana…“  Tyto myšlenky jsou často v první osobě, aby se člověk, kterému démoni myšlenku podsunou, domníval, že jde o jeho myšlenku a že tedy musí být pravdivá. Tato taktika strkání hlavy do písku je zrádná v každé oblasti lidského života.

Mlčet o zlých věcech znamená tiše je tolerovat

Křesťané tedy musejí očekávat odpor, jestliže se rozhodnou otevřeně mluvit o satanu a jeho aktivitách v těchto posledních dnech. Přesto je nezbytně nutné o tom nemlčet a kdekoli narazíme na satanovu past, musíme ji postavit do světla Božího slova.

příbuzný článek:

https://odkrytelzi.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/taktiky-satana-na-oklamani-sveta/

https://odkrytelzi.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/satan-lidi-uci-co-si-maji-myslet/